DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

AKTIVNOSTI U OKVIRU KOMPONENTE PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA

Ovaj stub aktivnosti ima za cilj da ponudi socijalnu podršku korisnicima i da poveća znanje o njihovim pravima kao i pristup dostupnim uslugama. Ova pomoć će se pružati u unapred osnovanim dobrosusedskim klubovima, objektima lokalnih partnera kao i u drugim javnim objektima (osnovne škole, domovi kulture itd.).

Inkluzivne radionice će prvenstveno sprovoditi tzv. inkluzivni timovi koji čine socijalni medijatori, pedagoški asistenti, psiholozi, nastavnici, vaspitači, profesionalci u radu sa decom/tinejdžerima itd.

Nastavni plan i program za radionice pripremaće stručnjaci iz sistema obrazovanja i socijalne zaštite koji će biti direktno odgovorni za realizaciju radionica. Nastavni plan i program će biti u potpunosti kompatibilan sa formalnim obrazovnim planom i programom kako bi se povratnicima omogućila lakša konverzija ka inkluziji u formalno obrazovanje.

Impresivni rezultat prethodnnog projekta je više od 900 radionica za više od 1.900 mališana u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici.

Sportske inkluzivne radionice u Novom Pazaru, Reintegracija II

Sportske inkluzivne radionice u Novom Pazaru, Reintegracija II

Usred prelepih pejzaža Novog Pazara, grada bogatog kulturnim nasleđem sa našim vrednim #reradionicarima postavljali smo šatore kao deo inkluzivne  radionice na otvorenom koja povezuje mlade umove sa čarima prirode. U srcu ovih radionica leži jedinstven koncept -...

opširnije
Obeležen Svetski dan humanosti u Novom Pazaru

Obeležen Svetski dan humanosti u Novom Pazaru

Sa našim dragim novopazarskim #reradionicarima i partnerima - Merhamet Sandžak proslavili smo 𝐒𝐯𝐞𝐭𝐬𝐤𝐢 𝐝𝐚𝐧 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢 Uz brojne druge organizacije na centralnom trgu u Novom Pazaru širili smo humanost, pozitivan duh, osmehe i lepe reči - ono najvrednije što možemo...

opširnije
Izložba dečijih radova u Kruševcu, Reintegracija II

Izložba dečijih radova u Kruševcu, Reintegracija II

U Kruševcu su u toku inkluzivne radionice na projektu Reintegracija II. Kao rezultat dosadašnjeg napretka dece i mladih koja pohađaju likovne radionice, danas je u foajeu Bele Sale Kulturnog Centra Kruševac održana izložba dečijih radova. Izložba deo proslave Dana...

opširnije
Nastup Reintegracija II folklorne grupe, Pirot

Nastup Reintegracija II folklorne grupe, Pirot

Nastup naše divne folklorne grupe iz Pirota na manifestaciji "Romi svome gradu". Uigrani i vođeni posvećenim radom radioničara u organizaciji NVO UDRUZENJE GRADJANA "TERNIPE" sinoć su zasijali na sceni i jako smo ponosni na njih!! U Dobrosusedskom klubu Pirot odvijaju...

opširnije
Poseta Domu za smeštaj starih lica – Dimitrovgrad

Poseta Domu za smeštaj starih lica – Dimitrovgrad

Dom za stare u Dimitrovgradu broji nešto više od 95 štićenika, o čega je polovina nažalost teško pokretljiva. Iako su uslovi u domu pristojni, ono što oslikava veliku većinu staračkih domova je upravo usamljenost koju starost nosi. Grupa radioničarkog osoblja...

opširnije
Rezultati psihosocijalne komponente projekta – Novi Pazar

Rezultati psihosocijalne komponente projekta – Novi Pazar

U Novom Pazaru su od početka projekta realizovane 132 radionice za više od 250 dece i mladih. Broj učesnika radionica je daleko veći s obzirom da isti učesnici pohađaju više programa istovremeno. S obzirom da je ovo treća godina implementacije Reintegracije,...

opširnije