DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

Srpski jezik, kultura izražavanja i gramatika – inkluzivne radionice, Dimitrovgrad

Projekat „Reintegracija II“ u Dimitrovgradu ima za cilj pružanje podrške povratnicima i lokalno ugroženom stanovništvu, a jedna od ključnih je psihosocijalna podrška, koja uključuje organizaciju inkluzivnih radionica za decu i mlade.  Na ovim radionicama, deca ne prate samo određene programe, već takođe imaju priliku da se druže, bolje upoznaju i razvijaju prijateljstva.

Jedna od radionica koju deca i mladi pohađaju je „Srpski jezik i književnost“,  a usmerena je na poboljšanje izražavanja, formulisanje rečenica i unapređenje drugih jezičkih veština kod dece i mladih koji su pod uticajem lokalnog dijalekta i bugarskog jezika. Radionice se često održavaju na otvorenom prostoru, što omogućava deci da uče i istražuju jezik i književnost u prirodnom okruženju. Kroz igre, sportske aktivnosti i druženje na otvorenom, deca stiču nova iskustva i razvijaju svoje veštine.

Pored klasičnog školskog gradiva, radionice se oslanjaju na neformalne metode učenja. Ovo uključuje diskusije, debate, izlete i praktične vežbe koje omogućavaju deci da uče na zabavan način i primene svoje znanje u stvarnom svetu, a učesnici imaju priliku da pišu priče, pesme i eseje, crtaju i izrađuju različite umetničke radove. Na ovaj način razvijaju se njihove kreativne sposobnosti i izražavanje. Radionice su pažljivo osmišljene kako bi pratile školski plan i program, tako da deca dobijaju dodatnu podršku i razumevanje gradiva koje su već učila u školi. Kroz timski rad na projektima i aktivnostima, deca uče kako da sarađuju, komuniciraju i rešavaju probleme zajedno.

Evo pregleda napretka koji je ostvaren kroz radionice:

Izražavanje i komunikacija: Kroz ove radionice, deca i mladi su značajno unapredili svoje veštine izražavanja. Postali su sigurniji u komuniciranju na srpskom jeziku, što će im značiti ne samo u svakodnevnom životu već i u budućim akademskim i profesionalnim poduhvatima.

Formulisanje rečenica: Radionice srpskog jezika i književnosti pružile su učesnicima priliku da razvijaju veštine formiranja jasnih, gramatički ispravnih rečenica. Kroz vežbe i praktične primere, deca su naučila kako da strukturišu svoje misli i ideje u pismenom i usmenom izražavanju.

Bogatiji vokabular: Učesnici su proširili svoj rečnik tokom radionica, upoznavši se sa različitim rečima, izrazima i konceptima iz srpskog jezika i književnosti. Ovo će im pomoći da se bolje izraze i razumeju složenije tekstove.

Priprema za srednju školu i fakultet: Jedan od ključnih ciljeva radionica je bio pripremiti decu i mlade za uspešno pohađanje srednje škole i fakulteta. Kroz poboljšanje njihovih jezičkih veština, stvorila se čvrsta osnova za akademski uspeh.

Inkluzivno okruženje: Radionice su takođe doprinele stvaranju inkluzivnog okruženja gde su deca i mladi imali priliku da uče, rastu i razvijaju se zajedno. Ovo je promovisalo razumevanje i međusobno poštovanje među učesnicima.

Samopouzdanje i socijalne veštine: Kroz aktivnosti u okviru radionica, deca su razvijala i svoje socijalne veštine. Poboljšano samopouzdanje i veštine komunikacije su doprineli njihovoj sposobnosti da se bolje integrišu u društvo.

Ukupno je održano 11 uspešnih radionica sa prosečno 17 učesnika po radionici. Napredak dece i mladih u izražavanju, formulisanju rečenica i drugim jezičkim veštinama je evidentan i pruža im drugačiju perspektivu u smislu obrazovanja i karijere. Projekat „Reintegracija II“ u Dimitrovgradu nastavlja da pruža podršku ovim mladim ljudima kako bi im omogućio bolje šanse za uspeh u životu, a radionice su na taj način postale više od običnog jezičkog programa – postale su platforma za rast, obrazovanje i zajedničko iskustvo koje će trajati i nakon završetka radionica.

Ukupna vrednost projekta za opštinu Dimitrovgrad iznosi 89.040,00 eura. Informacije o projektnim aktivnostima, otvorenim konkursima i drugo će biti dostupne na sajtu projekta www.reintegracija.net, ali i opštine Dimitrovgrada, partnerskih organizacija i udruženja.

Nosilac je nemačka organizacija ASB (Arbeiter-Samariter-Bund), implementacioni partner Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) iz Beograda, a korisnički okruzi su Pirotski, Rasinski i Raški okrug. Projekat podržan od opštine Dimitrovgrad i finansiran je sredstvima nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ.