DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

AKTIVNOSTI U OKVIRU KOMPONENTE INSTITUCIONALNA PODRŠKA

Cilj ove komponente je unapređenje lokalne zajednice kroz uspostavljanje novih socijalnih usluga i unapređenje postojećih. Predano ćemo raditi sa lokalnim samoupravama, centrima za socijalni rad kao i lokalnim pružaocima socijalnih usluga. Obuke, razmene iskustava i dalja podrška će biti namenjena upravo njima kao nosiocima socijalnih usluga na lokalu.

Institucionalna podrška imaće tri aspekta:

  1. Podrška postojećim i otvaranje novih dobrosusedskih klubova. Klubovi će dodatno osnažiti kapacitete lokalnih struktura za pristup i pružanje socijalnih usluga najugroženijim grupama.
  2. Obuke za pružanje socijalnih usluga, mentorstvo i posete razmene iskustava – Projektni partneri će podržati umrežavanje lokalnih pružalaca socijalnih usluga sa ciljem da se omogući institucionalna podrška ne samo povratnicima već i Romima i drugim ugroženim lokalnim grupama. Najmanje šest organizacija civilnog društva i tri lokalne ustanove socijalne zaštite iz tri ciljana regiona proći će kroz proces izgradnje kapaciteta (dve organizacije civilnog društva + jedna lokalna socijalna ustanova), i kao takve će postaviti osnove za bolje umrežavanje lokalnih mehanizama reintegracije.
  3. Podrška društvenim inicijativama zajednice – Dodatni doprinos strukturama na mezonivou daće se jačanjem kapaciteta projektnih zajednica za sprovođenje društvenih inicijativa usmerenih na najugroženije. Što se tiče društvenih inicijativa u zajednici, predstavnici javnosti, organizacije civilnog društva i građani će zajedno raditi na razvoju inicijativa koje imaju za cilj da odgovore na najhitnije potrebe lokalnog ugroženog stanovništva. Lokalne organizacije civilnog društva su često izostavljene iz procesa planiranja politike i retko učestvuju u planiranju lokalnih budžeta i inicijativa.

Nakon obuka, svakom gradu će biti pružena ciljana mentorska podrška za pružanje socijalnih usluga – na osnovu prioriteta koje sam odredi. Mentorska podrška će biti obezbeđena za oblasti koje su prethodno odabrane tokom obuka kao što su podrška u procesima licenciranja, usvajanje strateških dokumenata, itd…

Seminar PERSPEKTIVE INKLUZIJE

Seminar PERSPEKTIVE INKLUZIJE

Seminar PERSPEKTIVE INKLUZIJE Podrška ugroženim grupama kroz radnu integraciju i druge socijalne usluge  iz pozicije različitih aktera u zajednici“ U sredu 06.03.2024. godine u Pirotu održan je seminar „PERSPEKTIVE INKLUZIJE - Podrška ugroženim grupama kroz radnu...

opširnije
Društveni dijalog o rodnoj integraciji osoba sa invaliditetom iz pozicije različitih aktera u zajednici – Iris Network

Društveni dijalog o rodnoj integraciji osoba sa invaliditetom iz pozicije različitih aktera u zajednici – Iris Network

U Novom Pazaru prisustvali smo 𝐃𝐫𝐮𝐬̌𝐭𝐯𝐞𝐧𝐨𝐦 𝐝𝐢𝐣𝐚𝐥𝐨𝐠𝐮 𝐨 𝐫𝐚𝐝𝐧𝐨𝐣 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐜𝐢𝐣𝐢 𝐨𝐬𝐨𝐛𝐚 𝐬𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐚𝐥𝐢𝐝𝐢𝐭𝐞𝐭𝐨𝐦 𝐢𝐳 𝐩𝐨𝐳𝐢𝐜𝐢𝐣𝐞 𝐫𝐚𝐳𝐥𝐢𝐜̌𝐢𝐭𝐢𝐡 𝐚𝐤𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐮 𝐳𝐚𝐣𝐞𝐝𝐧𝐢𝐜𝐢. Razgovarali smo o sledećim temama: Položaj i potrebe OSI u lokalnoj zajednici Uloga NSZ, zakonska ograničenja Uloga Fonda za...

opširnije
Okrugli sto „Razvoj prihvatilišta za decu u Novom Pazaru“

Okrugli sto „Razvoj prihvatilišta za decu u Novom Pazaru“

U Regionalnom inovacionom Start–up centru u Novom Pazaru, održan je okrugli sto „Razvoj prihvatilišta za decu u Novom Pazaru“,  u okviru projekta “Reintegracija II – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”. Događaju su prisustvovali predstavnici...

opširnije
Susret gradova i opština u Novom Pazaru

Susret gradova i opština u Novom Pazaru

Sastanak pet gradova u Novom Pazaru   U Galeriji Kulturnog centra Novi Pazar, Stevana Nemanje 2, sa početkom od 13:30 časova održana je studijska poseta predstavnika lokalnih samouprava gradova Raška, Kruševac, Pirot i Dimitrovgrad, lokalnog udruženja Merhamet Sandžak...

opširnije
Otvaranje Dobrosusedskog kluba Pirot

Otvaranje Dobrosusedskog kluba Pirot

U četvrtak 30.03.2023. godine u Pirotu, na adresi Kozaračka 96b, otvoren je Dobrosusedski klub Pirot u okviru projekta  “Reintegracija 2 – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”. Klub će prvenstveno biti namenjen deci i mladima koji će u njemu...

opširnije