DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

AKTIVNOSTI U OKVIRU KOMPONENTE INSTITUCIONALNA PODRŠKA

Cilj ove komponente je unapređenje lokalne zajednice kroz uspostavljanje novih socijalnih usluga i unapređenje postojećih. Predano ćemo raditi sa lokalnim samoupravama, centrima za socijalni rad kao i lokalnim pružaocima socijalnih usluga. Obuke, razmene iskustava i dalja podrška će biti namenjena upravo njima kao nosiocima socijalnih usluga na lokalu.

Institucionalna podrška imaće tri aspekta:

  1. Podrška postojećim i otvaranje novih dobrosusedskih klubova. Klubovi će dodatno osnažiti kapacitete lokalnih struktura za pristup i pružanje socijalnih usluga najugroženijim grupama.
  2. Obuke za pružanje socijalnih usluga, mentorstvo i posete razmene iskustava – Projektni partneri će podržati umrežavanje lokalnih pružalaca socijalnih usluga sa ciljem da se omogući institucionalna podrška ne samo povratnicima već i Romima i drugim ugroženim lokalnim grupama. Najmanje šest organizacija civilnog društva i tri lokalne ustanove socijalne zaštite iz tri ciljana regiona proći će kroz proces izgradnje kapaciteta (dve organizacije civilnog društva + jedna lokalna socijalna ustanova), i kao takve će postaviti osnove za bolje umrežavanje lokalnih mehanizama reintegracije.
  3. Podrška društvenim inicijativama zajednice – Dodatni doprinos strukturama na mezonivou daće se jačanjem kapaciteta projektnih zajednica za sprovođenje društvenih inicijativa usmerenih na najugroženije. Što se tiče društvenih inicijativa u zajednici, predstavnici javnosti, organizacije civilnog društva i građani će zajedno raditi na razvoju inicijativa koje imaju za cilj da odgovore na najhitnije potrebe lokalnog ugroženog stanovništva. Lokalne organizacije civilnog društva su često izostavljene iz procesa planiranja politike i retko učestvuju u planiranju lokalnih budžeta i inicijativa.

Nakon obuka, svakom gradu će biti pružena ciljana mentorska podrška za pružanje socijalnih usluga – na osnovu prioriteta koje sam odredi. Mentorska podrška će biti obezbeđena za oblasti koje su prethodno odabrane tokom obuka kao što su podrška u procesima licenciranja, usvajanje strateških dokumenata, itd…