DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

Okrugli sto „Razvoj prihvatilišta za decu u Novom Pazaru“

U Regionalnom inovacionom Start–up centru u Novom Pazaru, održan je okrugli sto „Razvoj prihvatilišta za decu u Novom Pazaru“,  u okviru projekta “Reintegracija II – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”.

Događaju su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava, institucija socijalne zaštite i udruženja građana iz, Kruševca, Pirota, Dimitrovgrada, Tutina, Sjenice, Ivanjice, Raške, Kragujevca, Beograda i Novog Pazara. Razmatrane su potrebe za socijalnom zaštitom, izazovi i planovi za unapređenje socijalnih usluga i razmenjena iskustva i rezultati na ovom polju. Fokus razgovora je bio na planiranju, finansiranju, zakonskoj regulativi kao i postojećim iskustvima u radu prihvatilišta kako bi se podržala inicijativa gradske uprave Novog Pazara da u svom gradu formira prihvatilište za ugroženu decu i mlade.  

Tokom okruglog stola, predstavnici regionalne mreže udruženja pružalaca socijalnih usluga IRIS (osnovane od strane organizacija ASB i IDC) predstavili su socijalne usluge svojih članica i aktivnosti mreže na ovom polju. IRIS mreža, u ovom trenutku, povezuje više od 200 organizacija u jugoistočnoj Evropi koje pružaju različite vrste socijalnih usluga ugroženim grupama: osobama sa invaliditetom, deci i mladima u riziku, ženama žrtvama nasilja u porodici, izbeglicama, tražiocima azila itd.

Nakon okruglog stola gosti su  posetili Dnevni boravaku za decu, mlade i odrasle ometene u razvoju – Novi Pazar gde su više saznali o aktivnostima i planovima za razvoj ove socijalne usluge kao i mogućnostima za saradnju.

Ukupna vrednost projekta za Grad Novi Pazar iznosi 310.000,00 eura. Informacije o projektnim aktivnostima, otvorenim konkursima i drugo su dostupne na sajtu projekta – www.reintegracija.net, ali i Grada Novog Pazara, partnerskih organizacija i udruženja Merhamet Sandžak kao i Regionalne razvojne agencije SEDA.

Nosilac projekta je ASB (Arbeiter-Samariter-Bund), implementacioni partner Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC), a korisnički okruzi na projektu su Pirotski, Rasinski i Raški okrug. Projekat je finansiran sredstvima nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ i traje do aprila 2025. godine.