DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ)

Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj – BMZ bilo je donator i prethodnog projekta – „Reintegracija – podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“ koji je trajao od kraja 2019. do kraja 2021. godine.

Sredstva iz kojih se finansira saradnja sa Srbijom prevashodno potiču iz budžeta nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Ekonomska saradnja između Nemačke i Srbije se po nalogu BMZ-a najčešće realizuje preko dve organizacije: razvojna banka KfW zadužena je za sprovođenje investicionih projekata, dok je Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) nadležna za sprovođenje konsultantskih projekata.

Deo sredstava namenjen je za implementaciju projekata čiji su nosioci po pravilu nemačke organizacije te je ASB Srbija nosilac projekta „Reintegracija II – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“, a Inicijativa za razvoj i saradnju IDC glavni implementator.

Najveći deo sredstva u visini od preko 1 milijarde evra odobreno je za zaštitu životne sredine. Projekti u okviru saradnje obuhvataju modernizaciju i izgradnju javne infrastrukture za vodosnabdevanje, preradu otpadnih voda i upravljanje otpadom, sistema prenosa električne energije, energetski efikasnu sanaciju zgrada, kao i izgradnju elektrana koje koriste energiju vetra, biomasu i sunčevu energiju. Pored toga javnim institucijama se pružaju savetodavne usluge iz oblasti održivog korišćenja resursa.

Unapređenje demokratije, civilnog društva i javne uprave predstavlja još jednu važnu oblast saradnje. U svetlu pristupanja Srbije Evropskoj uniji reforma pravosuđa predstavlja jedan od najvažnijih izazova. Na nacionalnoj osnovi se pruža podrška reformama sistema uprave javnih finansija. Osim toga se ostvaruje saradnja sa jedinicama lokalne samouprave, koje su kao najmanje administrativne jedinice najbliže građanima i od čijih usluga oni imaju neposrednu korist. Poseban akcenat stavlja se na pružanje podrške marginalizovanim grupama, između ostalog Romima, povratnicima i starijim ljudima.

Moto održivog ekonomskog razvoja, kao jedne od ključnih oblasti saradnje, predstavlja stvaranje perspektiva za budućnost. Razvojna saradnja Nemačke i Srbije potpomaže projekte obrazovanja ljudi koji teško pronalaze zaposlenje, podržava uvođenje dualnog sistema stručnog obrazovanja u Srbiji i podstiče mala i srednja preduzeća, pomaže lica koja samostalno obavljaju delatnost, kao i osnivače preduzeća.
Posebno su fokusirani na industrije budućnosti, kao što su informaciono-komunikacione tehnologije, metalsku industriju i ekološku poljoprivredu.

Izvor – sajt nemackasaradnja.rs