DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

Javni poziv za dostavljanje predloga projekta: „Razvoj socijalnih inicijativa u Pirotu“

Skromni socijalni ishodi u regionu manifestuju se ne samo u visokim stopama siromaštva i nejednakosti, već́ i u smanjenom i nejednakom pristupu osnovnim socijalnim uslugama, otkrivajući tako nedostatke sistema socijalne zaštite. Iako ispod proseka EU, ukupna potrošnja na socijalnu zaštitu u zemljama Zapadnog Balkana nije zanemarljiva.

Veliki deo se, međutim, koristi za pasivne beneficije i beneficije zasnovane na statusu, što vrlo malo doprinosi smanjenju siromaštva i socijalnih rizika. U nekim slučajevima, dokazi ukazuju na to da ovi sistemi stvaraju nejednakost i podstiču rodne disparitete. Čini se da nijedan od ovih nedostataka nije otklonjen nedavnim reformama socijalne zaštite.  S tim u vezi, sistemima socijalne zaštite je potrebno ažuriranje i dalje razvijanje i finansiranje socijalnih usluga kako bi se podržalo uključivanje, smanjilo siromaštvo i kako bi se poboljšali jednakost i dostojanstven život za sve građane.

Intenziviranje međusobnog učenja, razmena iskustava, saradnja i zajedničko delovanje između OCD i lokalnih institucija daće dragocen doprinos daljem poboljšanju uslova života građana u Pirotu i Pirotskom regionu.

KRITERIJUMI

 • Ovaj poziv za dostavljanje predloga projekta je otvoren samo za OCD sa teritorije grada Pirota.
 • Svaki glavni podnosilac predloga može podneti samo jednu prijavu.
 • OCD koja ispunjava sledeće kriterijume ima pravo da se prijavi:
 • Da je osnovana u Republici Srbiji;
 • Da je registrovano, pravno i neprofitno lice prema relevantnom zakonu;
 • Da je osnovana i deluje najmanje godinu dana pre pokretanja Poziva;
 • Da u svom Statutu ima jasno definisan fokus za unapređenje promocije i zaštite prava i/ili pružanja socijalnih usluga marginalizovanoj populaciji;
 • Da je direktno odgovorna za pripremu/upravljanje projektom, a ne da deluje kao posrednik.

Pojedinci, političke stranke, međunarodne i strane organizacije, verske zajednice, organizacije koje su osnovale ili kojima upravljaju javne/vladine institucije nemaju pravo da učestvuju u ovom Pozivu za dostavljanje predloga projekta.

PRIORITETI I VRSTE AKTIVNOSTI

5.1.Glavni prioriteti Poziva za podnošenje predloga projekata su:

 • Uspostavljanje novih i inovativnih socijalnih usluga kroz licenciranje OCD za pružanje socijalnih usluga.
 • Jačanje ljudskih i materijalnih kapaciteta OCD koje pružaju socijalne usluge.
 • Podizanje materijalnih kapaciteta OCD za realizaciju nove ili postojeće socijalne usluge kroz opremanje prostora nameštajem i tehnikom neophodnom za rad ili male radove za sređivanje prostora u kome se pruža podrška korisnicima socijalne usluge.
 • Digitalizacija organizacija koje pružaju socijalne usluge.
 • Podrška razvoju socijalnih usluga kroz deinstitucionalizaciju.
 • Implementacija pristupa zasnovanog na ljudskim pravima prilikom integracije ugroženog stanovništva.
 • Neka druga aktivnost u skladu sa ciljevima ovog poziva.

  7.3. Kako se prijaviti i koje su procedure?

  Poziv za dostavljanje predloga projekata sa svom pratećom dokumenatcijom biće objavljen na sajtu projekta Reintegracija II   https://reintegracija.net/

  Predlozi projekata treba da budu napisani na srpskom jeziku.

  7.4. Šta je potrebno dostaviti?

  Podnosilac predloga projekta mora dostaviti popunjen paket za prijavu koji se sastoji od:

  Aneks 1.1. Formular prijave;

  Aneks 1.2. Predlog budžeta;

  Aneks 1.3. Plan rada.

  Sva dokumenta treba dostaviti u elektronskom formatu, sa skeniranim stranicama na kojima je potreban potpis i pečat.

  Uz prijavnu dokumentaciju, podnosioci predloga moraju poslati sledeću dodatnu dokumentaciju (skenirano)

  • Skenirana kopija registracije organizacije;
  • Skenirana kopija Statuta organizacije;
  • Skenirana kopija bilansa stanja i bilansa uspeha za prethodnu godinu (2022.)

  7.5. Kako podneti prijavu?

  Prijava se šalje elektronskim putem na imejl adresu zorica.z@idcserbia.org sa naslovom imejla: Podnošenje prijave za razvoj socijalnih usluga u Pirotu  / Naziv organizacije podnosioca prijave.  Na svaku prijavu primljenu putem imejla biće poslat odgovor putem imejla kojim se potvrđuje prijem Prijava.

  Nepotpune prijave, zakasnele prijave, prijave podnete na bilo koji drugi način i prijave podenete na obrascima osim onih koji su navedeni u ovom dokumentu neće se uzeti u razmatranje.

  7.6. Rok za podnošenje prijava

  Rok za podnošenje prijava je 09. 04. 2024. u 16:00h. Sve prijave poslate nakon isteka roka biće automatski odbijene. Dokaz o podnošenju prijave biće vreme prijema imejla.

  7.7. Dodatne informacije u vezi sa prijavljivanjem

  U slučaju da su potrebne dodatne informacije, pitanja se mogu poslati putem imejla zorica.z@idcserbia.org do  22.03.2024. godine, sa naslovom imejla: Pitanja u vezi sa pozivom za dostavljanje predloga projekta za podršku razvoju socjalnih inicijativa u  Pirotu.  

  Pitanja koja mogu biti relevantna za druge podnosioce prijava, zajedno sa odgovorima, biće objavljeni na sajtu projekta Reintegracija II https://reintegracija.net/.

  U cilju obezbeđivanja jednakog tretmana podnosilaca predloga, Naručilac ne može dati prethodno mišljenje o prihvatljivosti podnosila predloga i projekta ili konkretnih aktivnosti.

    Dokumentacija koju je potrebno popuniti:

   1.1. Aplikaciona forma

   1.2. Budzet

   1.3. Radni plan

   1.6 Izjava za potpisivanje

   Smernice i dodatne informacije:

   2.1. Smernice

   2.2. Ugovor o podršci socijlalnoj inicijativi

   2.3 Procedure komunikacije_instrukcije

   2.4. NARATIVNI Mesečni izveštaj_forma

   2.5 Evaluacija prijava