DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

AKTIVNOSTI U OKVIRU KOMPONENTE PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA

Ovaj stub aktivnosti ima za cilj da ponudi socijalnu podršku korisnicima i da poveća znanje o njihovim pravima kao i pristup dostupnim uslugama. Ova pomoć će se pružati u unapred osnovanim dobrosusedskim klubovima, objektima lokalnih partnera kao i u drugim javnim objektima (osnovne škole, domovi kulture itd.).

Inkluzivne radionice će prvenstveno sprovoditi tzv. inkluzivni timovi koji čine socijalni medijatori, pedagoški asistenti, psiholozi, nastavnici, vaspitači, profesionalci u radu sa decom/tinejdžerima itd.

Nastavni plan i program za radionice pripremaće stručnjaci iz sistema obrazovanja i socijalne zaštite koji će biti direktno odgovorni za realizaciju radionica. Nastavni plan i program će biti u potpunosti kompatibilan sa formalnim obrazovnim planom i programom kako bi se povratnicima omogućila lakša konverzija ka inkluziji u formalno obrazovanje.

Impresivni rezultat prethodnnog projekta je više od 900 radionica za više od 1.900 mališana u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici.

Izložba „Vršnjački medijatori“ – projekat Reintegracija

Izložba „Vršnjački medijatori“ – projekat Reintegracija

U Centru za decu i mlade Duga u Novom Pazaru održana je izložba „Vršnjački medijatori“, kao deo Kreativnog leta u okviru prethodnog projekta „Reintegracija – podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“. Na izložbi su predstavljeni radovi dece i mladih koji...

opširnije