DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

DRUGI JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA PROJEKTA ZA INKLUZIVNE RADIONICE I RAD DOBROSUSEDSKOG KLUBA

 

Na osnovu člana 42. Pravilnika o izboru korisnika Projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija za izbor korisnika Projekta u Kruševcu, raspisuje:

JAVNI POZIV

ZA IZBOR KORISNIKA PROJEKTA ZA INKLUZIVNE RADIONICE I RAD DOBROSUSEDSKOG KLUBA

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u okviru Mere B – SOCIJALNA PODRŠKA, finansiranom od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ).

Prijava za podršku u okviru Mere 1 – Socijalna podrška, sa pratećom dokumentacijom, podnosi se lično, u prostorijama Gradske uprave grada Kruševca, kancelarija za poslove odbrane i vandredne situacije, Čupićeva 13. (Kontakt osobe Slavica Mutatović i Ivan Brkić).

 

JAVNI POZIV JE OTVOREN OD ČETVRTKA, 16. maja 2024. godine, i traje do završetka iskorišćenja sredstava namenjenih za podršku krajnjim korisnicima, a najkasnije do 30. aprila 2025. godine.

Dokumentacija:

Javni poziv za izbor korisnika za inkluzivne radionice_SOCIJALNA KOMPONENTA_REINTEGRACIJA II

Prijavni obrazac_SOCIJALNA KOMPONENTA_REINTEGRACIJA II

Izjava o povratničkom statusu_REINTEGRACIJA II

Saglasnost roditelja da maloletno dete pohađa radionice_REINTEGRACIJA II

DRUGI JAVNI POZIV ZA RAD U INKLUZIVNOM TIMU KOJI REALIZUJE PROGRAM INKLUZIVNIH RADIONICA U OKVIRU PROJEKTA REINTEGRACIJA II

 

 

JAVNI POZIV JE OTVOREN OD ČETVRTKA, 16. maja 2024. godine, i traje do završetka potreba naručioca za angažovanjem lica u inkluzivnom timu projekta, a najkasnije do  30. aprila 2025. godine.

Sva lica zainteresovana za rad u inkluzivnom timu projekta, potrebno je dostave sledeću dokumentaciju: 

  1. PRIJAVU na Javni poziv za rad u inkluzivnom timu koji realizuje progrem psihosocijalne i  obrazovne podrške povratnicima u okviru projekta RE!NTEGRACIJA,
  2. Fotokopiranu ili skeniranu očitanu ličnu kartu,
  3. Fotokopirani ili skenirani dokazi o obrazovanju/neformalnom obrazovanju – edukacijama
  4. CV – Biografiju,
  5. Predlog programa inkluzivnih radionica u zahtevanom formatu.

Prijavu uz prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti putem mail-a na mail adresu mutatovicslavica@gmail.com ili lično u prostorijama gradske uprave Grada Kruševca, Odeljenja za poslove odbrane I vandredne situacije, Čupićeva 13, u roku naznačenom u javnom pozivu. (Kontakt osoba Slavica Mutatović tel. br. 0616082358), svakim radnim danom od 09:00h do 15:00h. 

Sa potencijalnim članovima inkluzivnog tima, koji su podneli Prijavu, po potrebi, biće obavljeni pojedničani intervijui.

Postupak izbora članova inkluzivnog tima sprovešće Komisija za izbor članova inkluzivnog tima u okviru projekta, koju je formirala Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC), u skladu sa sledećim standardima kvaliteta.

Dokumentacija:

Drugi javni poziv za izbor članova inkluzivnog tima_REINTEGRACIJA

Prijava na javni poziv za izbor članova inkluzivnog tima_REINTEGRACIJA II

Predlog programa inkluzivnih radionica – Reintegracija II

CV Format

JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA PROJEKTA ZA INKLUZIVNE RADIONICE I RAD DOBROSUSEDSKOG KLUBA

 

Na osnovu člana 42. Pravilnika o izboru korisnika Projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija za izbor korisnika Projekta u Kruševcu, raspisuje:

JAVNI POZIV

ZA IZBOR KORISNIKA PROJEKTA ZA INKLUZIVNE RADIONICE I RAD DOBROSUSEDSKOG KLUBA

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u okviru Mere B – SOCIJALNA PODRŠKA, finansiranom od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ).

Prijava za podršku u okviru Mere 1 – Socijalna podrška, sa pratećom dokumentacijom, podnosi se lično, u Klub za mlade Kruševac, na adresi Trg Kosturnica 48, drugi sprat, Kruševac, u roku naznačenom u javnom pozivu. (Kontakt osoba Marina Virijević)

Komisija automatski odobrava podršku po redosledu pristizanja prijava za konkretne tematske oblasti, u skladu sa ovim Pravilnikom, obimom i raspodelom sredstava predviđenih za podršku u odnosu na Partnerski ugovor, do maksimalnog iskorišćenja sredstava.

Po odobravanju podrške korisniku, Projektni tim preuzima obezbeđivanje podrške po proceduri definisanoj projektom, u skladu sa prijavom korisnika.

JAVNI POZIV JE OTVOREN OD PETKA, 23. juna 2023. godine, i traje do završetka iskorišćenja sredstava namenjenih za podršku krajnjim korisnicima, a najkasnije do 30. aprila 2024. godine.

Javni poziv_SOCIJALNA KOMPONENTA_REINTEGRACIJA II

Prijavni-obrazac_SOCIJALNA-KOMPONENTA_REINTEGRACIJA (3)

Izjava o povratničkom statusu_REINTEGRACIJA II

Saglasnost roditelja da maloletno dete pohađa radionice_ReintegracijaII (1)

JAVNI POZIV ZA RAD U INKLUZIVNOM TIMU KOJI REALIZUJE PROGRAM INKLUZIVNIH RADIONICA U OKVIRU PROJEKTA REINTEGRACIJA II

 

 

JAVNI POZIV JE OTVOREN OD PETKA, 23. juna 2023. godine, i traje do završetka potreba naručioca za angažovanjem lica u inkluzivnom timu projekta, a najkasnije do  30. aprila 2024. godine.

Sva lica zainteresovana za rad u inkluzivnom timu projekta, potrebno je dostave sledeću dokumentaciju: 

  1. PRIJAVU na Javni poziv za rad u inkluzivnom timu koji realizuje progrem psihosocijalne i  obrazovne podrške povratnicima u okviru projekta RE!NTEGRACIJA,
  2. Fotokopiranu ili skeniranu očitanu ličnu kartu,
  3. Fotokopirani ili skenirani dokazi o obrazovanju/neformalnom obrazovanju – edukacijama 4. CV – Biografiju,
  4. Predlog programa inkluzivnih radionica u zahtevanom formatu.

Prijavu uz prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti putem mail-a na mail adresu marina.virijevic@yahoo.co.uk  ili lično u kancelariju Klub za mlade Kruševac, na adresi Trg Kosturnica 48, drugi sprat, Kruševac, u roku naznačenom u javnom pozivu. (Kontakt osoba Marina Virijević), svakim radnim danom od 10:00h do 16:00h. 

Sa potencijalnim članovima inkluzivnog tima, koji su podneli Prijavu, po potrebi, biće obavljeni pojedničani intervijui.

Postupak izbora članova inkluzivnog tima sprovešće Komisija za izbor članova inkluzivnog tima u okviru projekta, koju je formirala Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC), u skladu sa sledećim standardima kvaliteta iz javnog poziva:

Javni poziv za izbor članova inkluzivnog tima_REINTEGRACIJA