DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

Izložba dečijih radova u Kruševcu, Reintegracija II

U Kruševcu su u toku inkluzivne radionice na projektu Reintegracija II.
🦋Kao rezultat dosadašnjeg napretka dece i mladih koja pohađaju likovne radionice, danas je u foajeu Bele Sale Kulturnog Centra Kruševac održana izložba dečijih radova. Izložba deo proslave Dana mladih u Kruševcu.
🖼🎨Predstavljeni su radovi sa radionica koji su podrazumevali upotrebu različitih likovnih tehnika, a grupu mladih talenata je kroz proces likovnog stvaralaštva vodila akademska slikarka Marija Ćirić.
Pored likovnih radionica, u Kruševcu je u okviru projekta do sada održano više od 𝟑𝟎 𝐫𝐚𝐝𝐢𝐨𝐧𝐢𝐜𝐚 u oblasti digitalnog marketinga, prve pomoći i glume, a u toku je i priprema prve pozorišne predstave. Radionice se odvijaju u 𝐃𝐨𝐛𝐫𝐨𝐬𝐮𝐬𝐞𝐝𝐬𝐤𝐨𝐦 𝐤𝐥𝐮𝐛𝐮 Kruševac (prostorije Kluba Mladih) kao i u drugim prostorima namenjenim radu sa decom i mladima.
________
Projekat „Reintegracija II – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“ finansiran je od strane Saveznog ministarstva za razvoj i saradnju Savezne Republike Nemačke – Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Nosilac projekta je ASB South East Europe , implementacioni partner IDC, a korisnički regioni su – Pirotski, Rasinski i Raški.