DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

Javni poziv za izbor korisnika projekta za inkluzivne radionice i rad dobrosusedskog kluba Novi Pazar – Reintegracija II

Komisija za izbor korisnika u okviru projekta “Reintegracija II – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” raspisuje Javni poziv za izbor korisnika projekta za inkluzivne radionice i rad dobrosusedskog kluba.

Tekst javnog poziva sa pojašnjenim detaljima i uslovima konkursa kao i prijavni formular se nalaze na linkovima niže.

Javni poziv je otvoren od 03.11.2022. godine, a prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, podnosi se lično, u kancelariji Muslimanskog humanitarnog društva ,,MERHAMET – SANDŽAK’’, na adresi 7 juli BB, Novi Pazar, u roku naznačenom u javnom pozivu. (Kontakt osoba Albina Ujkanović).

Izjava o povratničkom statusu, Novi Pazar_REINTEGRACIJA II

Javni poziv_SOCIJALNA KOMPONENTA, Novi Pazar_REINTEGRACIJA II

Prijavni obrazac_SOCIJALNA KOMPONENTA, Novi Pazar_REINTEGRACIJA

Saglasnost roditelja da maloletno dete pohađa radionice, Novi Pazar_ReintegracijaII