DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

Katalog raspoložive podrške namenjen povratnicima u Republiku Srbiju

Pred Vama se nalazi ažurirano izdanje „Kataloga raspoložive podrške namenjene  povratnicima u Republiku Srbiju“ koji se izrađuje u okviru globalnog programa „Migracije za razvoj“ koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Program je deo šire inicijative nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), koja promoviše održivu reintegraciju povratnika i ostanak u matičnoj zemlji stvaranjem mogućnosti za dostojanstven rad i život u njoj. Katalog je namenjen savetnicima koji rade na reintegraciji povratnika bez adekvatne perspektive za ostanak u zemljama Evropske unije, po Sporazumu o readmisiji. U njemu se nalazi pregled različitih  oblika podrške usmerenih kako prema povratnicima na osnovu Sporazuma o readmisiji, tako i prema svim drugim povratnicima u zemlju.

Celokupni Katalog dostupan je i u formi digitalne aplikacije za pametne telefone (Play store: RE:INTEGRATE Serbia). Ažurirana verzija objavljuje se dva puta godišnje u cilju blagovremenog reagovanja na relativno česte izmene u uslugama koje su dostupne kako kroz zvanične institucije Republike Srbije, tako i u okviru aktivnosti organizacija civilnog društva u Srbiji.

Nemačka razvojna saradnja već dugi niz godina podržava Srbiju u kreiranju šansi na licu mesta za stanovništvo u riziku od siromaštva i, samim tim, iregularnih migracija, kroz različite projekte koje sprovodi GIZ, ali i veliki broj organizacija civilnog društva, kao i partnera u privatnom sektoru, među kojima su najznačajniji oni u sektoru transporta, gastronomije, nege starijih lica, računovodstva, sezonskih poslova.