DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

Reintegracija II radionice u Pirotu

„Kako odrastate, shvatate da imate dve ruke – jednu da pomognete sebi, drugu da pomognete drugima“.

Jedan od najvažnijih postulata volonterizma i aktivizma je upravo saznanje da vaše malo menja svet i zato smo i više nego posnosni na naše reradioničare u Pirotu koji ovih dana aktivno rade na uspostavljanju grupe mladih – budućih aktivnih činioca društva.

Kroz radionice aktivizma i volonterizma uče o brizi za druge, odgovornosti prema zajednici i timskom radu. Radionice se za sada odvijaju u prostorijama NVO Ternipe – Kneza Lazara 83, Pirot, a u pripremi je Dobrosusedski klub u Pirotu koji će okupljati decu i mlade kroz različite programe i edukacije

Prijave za radionice se vrše na telefon 064/116 9229, Velibor Nešić, ili na email adresu vexxy.nesic@gmail.com

Program radionica se definiše na osnovu prepoznatih potreba u zajednici, a u Pirotu biti podržano više od 800 korisnika, kako bi ojačali svoj ekonomski i društveni položaj i unapredili svoju integraciju u zajednicu.

Predviđena je podrška kroz obezbeđivanje subvencija za samozapošljavanje, različitih poslovnih obuka i obuka za prekvalifikacije i dokvalifikacije, subvencija poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta i zapošljavanje povratnika i drugih teže zapošljivih kategorija stanovništva, podrška deci i mladima kroz realizaciju inkluzivnih radionica, ali i razvoj institucionalnih kapaciteta u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou.

Ukupna vrednost projekta za Grad Pirot iznosi 400.000,00 eura, a projekat će trajati do 31. aprila 2025. godine.

Nosilac projekta je ASB Serbija (Arbeiter-Samariter-Bund), implementator Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC), a korisnički okruzi na projektu su Pirotski, Rasinski i Raški okrug. Projekat je finansiran sredstvima nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ i traje do aprila 2025. godine.