DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

Radionice engleskog jezika – Novi Pazar

Radionice engleskog jezika obuhvataju učesnike  osnovnoškolskog uzrasta.  U okviru grupe učesnici su podeljeni u dve uzrasne grupe u skladu sa programom koji se prati (15 – 18 učesnika). Radionice se održavaju jednom nedeljno, odnosno 4 puta mesečno. 

Program radionica engleskog jezika u ranom uzrastu u Novom Pazaru se definiše kao odgovor na potrebu za ranom edukacijom i ranim usvajanjem engleskog jezika u zajednici. Engleski jezik je danas jedan od najvažnijih jezika u svetu i stoga, rano usvajanje stranog jezika može imati značajne prednosti za budući razvoj i napredak mladih ljudi, kao i za njihove karijere.

Cilj radionica je podrška deci da savladaju predviđeno školsko gradivo iz engleskog jezika i na taj način poprave svoj uspeh u školi i postignu bolju socijalizaciju.

Dobrim vođenjem i planiranjem, kao i velikom motivisanošću dece da u neformalnom orkuženju uče, ostvarujemo sledeće rezultate:

  • Povećana motivacija i interesovanje za učenje engleskog jezika kod dece
  • Razvijena sposobnost da se usvoje i primene osnovni pojmovi i vokabular na engleskom jeziku
  • Povećana sposobnost da se komunicira na engleskom jeziku u osnovnim svakodnevnim situacijama
  • Povećana kreativnost, veština razmišljanja i sposobnost da se rešavaju probleme kroz rad na različitim aktivnostima na engleskom jeziku
  • Razvijena sposobnost slušanja, čitanja i pisanja na engleskom jeziku

Prijave se vrše na telefon 065 800 64 70 ili dolaskom u prostorije Udruženja Merhamet Sandžak (7. juli bb, 3 sprat), a radionice se odvijaju u Dobrosusedskom klubu Novi Pazar (7. juli bb) ili na otvorenom po dogovoru sa radioničarima.