DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

Obuke za plasteničku proizvodnju – Pirot i Dimitrovgrad

U Pirotu i Dimitrovgradu izvršene su obuke korisnika za plasteničku proizvodnju, uz monitoring postavljenih plastenika i sadnica koje sada već lepo napreduju.

Sa korisnicima smo razgovarali o negovanju useva i povećanju plasmana, vlažnosti vazduha i zemljišta kao i odgovarajućoj temperaturi u plasteniku i drugim temama.

U Pirotu i Dimitrovgradu je po 15 korisnika dobilo plastenik sa pripadajućom opremom.

U prethodnom periodu za 27 korisnika projekta u Dimitrovgradu i za 25 korisnika projekta u Pirotu održane su osnovne poslovne obuke na kojima su učesnici dobili veštine i znanja za razvoj svojih poslovnih ideja i pisanje biznis planova. Takođe, u okviru obuka, korisnici su stekli znanja o savremenim načinima upravljanja poljoprivrednim gazdinstvima, kao i o proizvodnji u plastenicima.

Tokom treninga korisnici su obradili sledeće teme:

Biljne vrste i uzgoj: Razumeti različite vrste biljaka koje se gaje u staklenicima, kao i njihove specifične zahteve u pogledu temperature, vlage, osvetljenja, ishrane i prostora za rast. Tehnike sadnje, presađivanja, prihranjivanja I obrezivanja biljaka

Klimatski uslovi: Kontrolisanje klimatskih uslova u staklenicima, uključujući temperaturu, vlažnost vazduha, ventilaciju i osvetljenje. Razumevanje kako ovi faktori utiču na rast i razvoj biljaka ključno je za postizanje optimalnih uslova za proizvodnju.

Navodnjavanje i ishrana biljaka: Sposobnost pravilnog navodnjavanja biljaka u staklenicima i obezbeđivanja adekvatne ishrane izuzetno je važna. Upoznali su se sa različitim tehnikama navodnjavanja (poput kap po kap sistema) i razumevanjem hranljivih materija potrebnih za zdrav rast biljaka.

Zdravlje biljaka i zaštita od štetočina: Korisnicu su učili kako prepoznati znakove bolesti, štetnih insekata i drugih štetočina kako bi pravilno održavali zdravlje biljaka. Upoznali su se sa preventivnim merama zaštite, kao i sa efikasnim metodama suzbijanja štetočina i bolesti biljaka.

Tehnologija i automatizacija: Uznapredovala tehnologija sve više se koristi u stakleničkoj proizvodnji radi poboljšanja efikasnosti i rezultata. Poznavanje sistema za upravljanje klimom, automatizovanih sistema navodnjavanja, osvetljenja i monitoringa biljaka pomaže u optimizaciji procesa. Korisnici su tokom obuka imali priliku da više saznaju o ovoj temi.

Planiranje i upravljanje: Da bi uspešno upravljali plasteničkom proizvodnjom, korisnici su stekli znanja o planiranju I organizaciji. Učili su o upravljanju vremenom, planiranju proizvodnog ciklusa, upravljanju zalihama, praćenju troškova i analizi rezultata.

Ekološka svest: Sa fokusom na održivu poljoprivredu, korisnici projekta Reintegracija II su tokom obuka stekli neophodna znanja o ekološkom načinu proizvodnje sa minimalnim uticajem na životnu sredinu

Nakon predavanja, 15 najuspešnijih kandidata sa najboljim poslovnim planovima dobilo je plastenik od 100m2 sa pripadajućom opremom, kao i mentorsku podršku u proizvodnji i razvoju poslovanja.