DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

Jačanje kapaciteta projektnih partnera za realizaciju projekta „Reintegracija II“

Drugi dan seminara bio je više nego koristan za ceo tim koji radi na implementaciji projekta. Imali smo priliku da čujemo više o finansijskim procedurama i administraciji, novim trendovima u komunikacijama i na koji način možemo da unapredimo projektne komunikacije, razgovaramo o samim aktivnostima i procedurama i čujemo više o ekonomskom programu, socijalnim inicijativama i dobrosusedskim klubovima.

Zadovoljstvo nam je da smo imali priliku projektnog planiranja sa našim partnerima iz Udruženja Merhamet Sandžak, Regionalne razvojne agencije SEDA i grada Novog Pazara, kao i iz grada Pirota, Dimitrovgrada i udruženja Ternipe.

Zajedničko planiranje i edukacija imala je za cilj da unapredi mehanizme implementacije projekta, integriše i ojača projektni tim i drago nam je da smo u potpunosti uspeli u tome.