DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

Info sesija za poslodavce, Privredna komora Pirot

Danas je u Privrednoj komori Pirot održana info sesija za poslodavce, a u okviru Javnog poziva raspisanog u okviru projekta „Reintegracija II – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“.

Pored predstavnika komore, grada Pirota, i projektnog tima info sesiji je prisustvovao i Sava Pantelić, predstavnik Arbeiter-Samariter-Bund iz Kelna, koordinator ASB aktivnosti na području jugoistočne Evrope.

Prisutni poslodavci su imali prilike da čuju više o javnom pozivu koji traje do 16.12.2022. godine kao i o podršci koju mogu ostvariti.

Nosilac projekta je ASB Serbija (Arbeiter-Samariter-Bund), implementator Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC), a korisnički okruzi na projektu su Pirotski, Rasinski i Raški okrug. Projekat je finansiran sredstvima nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ i traje do aprila 2025. godine.