DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

Reintegracija II – 2023. rezultati

Projekat „Reintegracija II – dodatna podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“ fokusira se na jačanje ekonomskih i psihosocijalnih kapaciteta korisnika, pretežno iz populacije povratnika, kao i lokalno ranjive populacije.

Dodatno, kroz institucionalno jačanje lokalnih samouprava u Raškom, Rasinskom i Pirotskom regionu, gde se sprovodi projekat, cilj je pozitivno uticati na sistem socijalne zaštite i unaprediti postojeće usluge.

Tokom 2023. godine, sve projektne aktivnosti prevazišle su početna očekivanja, pokazujući izuzetna postignuća u različitim oblastima:

Ekonomska podrška:

 • 42 granta za samozapošljavanje
 • 46 novozaposlenih korisnika
 • 20 uključenih poslodavaca
 • 70 biznis obuka
 • Obilasci korisnika od strane stručnog i projektnog tima na redovnom nivou – ukupno 43 obilaska u trajanju od po tri dana

Psihosocijalna podrška:

 • 1.317 dece i mladih koji su prošli kroz radionice
 • 590 održanih radionica
 • 2 organizovane predstave
 • Učešće ekipe na maratonu i brojnim drugim gradskim aktivnostima u regionima obuhvaćenim projektom
 • Aktivno psihološko savetovalište za decu i mlade u Novom Pazaru

Institucionalna podrška:

 • 2 razmenske posete uz organizovane treninge za jačanje socijalnih usluga na lokalu
 • 1 civilni dijalog
 • Raspisani javni pozivi za dodelu grantova organizacijama na lokalu u Novom Pazaru uz organizaciju treninga

Vidljivost projekta:

 • 780.800 jedinstvenih pregleda objava
 • 43 TV gostovanja
 • Ojačana linija komunikacija između svih partnera
 • Uspostavljen sistem izveštavanja u realnom vremenu o svim projektnim aktivnostima
 • Inicirane dodatne visibility kampanje i aktivnosti

Tim:

 • Ojačana struktura i sistem upravljanja projektom
 • Redovni projektni sastanci i izveštavanje u realnom vremenu
 • Uspostavljene definisane procedure i linije komunikacije
 • Razvijena mreža saradnika i partnera koji prate strukturu tima i način upravljanja aktivnostima

Ojačana struktura i sistem upravljanja projektom postavili su temelje za uspeh u 2023. godini. Redovni sastanci tima, izveštavanje u realnom vremenu i razvoj definisanih procedura i komunikacionih linija doprineli su efikasnosti timske saradnje. Razvoj mreže saradnika i partnera ključna je komponenta podrške strukturi tima, obezbeđujući da svi partneri deluju usaglašeno prema postavljenim ciljevima.

Postignuti rezultati nedvosmisleno svedoče o posvećenosti tima projekta i partnera u ispunjavanju misije projekta Reintegracija II tokom 2023. godine. Nastavak ovakvih uspešnih napora obećava dalje pozitivne transformacije u životima marginalizovanih zajednica i predstavlja ključnu tačku u oblikovanju budućnosti socijalne inkluzije u Raškom, Rasinskom i Pirotskom regionu.