DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

Radionice u regionima se odvijaju po planu – veliki broj zainteresovane dece i mladih

Inkluzivne radionice za decu i mlade se odvijaju po planu projektne implementacije u svim regionima.

One imaju za cilj da ponude socijalnu podršku korisnicima i da povećaju znanje o njihovim pravima na dostupne usluge u zajednici. Ova podrška se pruža u unapred osnovanim dobrosusedskim klubovima, objektima lokalnih partnera kao i u drugim javnim objektima (osnovne škole, domovi kulture itd.)

Do sada je više od 420 dece i mladih prisustvovalo radionicama kroz različite programe:

 1. Sportsko – rekreativne
 2. Kreativne, likovne i dramske
 3. Podršku u savladavanju školskog gradiva
 4. Radionice vršnjačke medijacije i debatnog kluba
 5. Trauma migracije i povratka – upoznavanje povratnika sa lokalnom zajednicom, život u novoj sredini
 6. Reproduktivno zdravlje
 7. Social clubbing – radionice namenjene udruživanju dece i mladih kroz različite aktivnosti
 8. Dodatne časove srpskog, engleskog jezika i matematike
 9. Poseta znamenitostima gradova i učenje o drugim kulturama i kulturnom nasleđu
 10. Folklor i narodna tradicija
 11. Psihološko savetovalište za decu i mlade
 12. Aktivističke i volonterske akcije
 13. Položaj manjinskih i osetljivih grupa i diskriminacija kao i brojne druge

Zapažena je velika zainteresovanost i posećenost radionica koje pružaju uvid u teme koje im nisu do sada na ovaj način bile dostupne i približavaju mladima edukaciju iz širih oblasti kroz interaktivan i prilagođen sadržaj. Sve teme su prilagođene uzrastu i polu grupa, a nastavni plan i program je u potpunosti kompatibilan sa formalnim obrazovnim planom i programom.

Jednako učešće žena i muškaraca, dečaka i devojčica je promovisano pažljivim koordinisanjem radionica i stalnim praćenjem statistike učesnika na mesečnom nivou.

Velika posvećenost radioničarskog osoblja u gradovima u kojima se implementira projekat Reintegracija II kao i njihova međusobna umreženost i razmena znanja i iskustva doprinela je izuzetnom kvalitetu rada sa decom i mladima. Timovi za inkluziju takođe redovno sprovode posete korisnicima, individualno/grupno savetovanje, razvoj socijalnih veština, podršku u učenju, obuci i drugo.

U Novom Pazaru je ovo treća godina implementacije Reintegracije i već za sobom imamo generacije koje su stasale sa nama – kroz radionice su se zbližili, udružili i već sada u svojim sredinama deluju kao medijatori i nosioci promena – boljeg međusobnog razumevanja, tolerancije i uvažavanja različitosti.