DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

PRILIKA ZA ZAPOŠLJAVANJE U PIROTU – Javni poziv za izbor korisnika (nezaposlenih lica) za zapošljavanje kod poznatog poslodavca

Otvoren je javni poziv za izbor korisnika (nezaposlenih lica) za zapošljavanje kod poznatog poslodavca, neka od zanimanja za koja se možete prijaviti su:
🔹Vulkanizer
🔹Vozač (taxi)
🔹Dispečar
🔹Pomoćnik kuvara
🔹Konobar
🔹Radnik u administraciji
🔹Električar za instalacije
🔹Radnik u proizvodnji (štamparija)
🔹Trgovac
🔹Magacioner
🔹Pekar
🔹Kuvar
Tekst javnog poziva sa pojašnjenim detaljima i uslovima konkursa kao i prijavni formular se nalazi na linku.
Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Dobrosusedskog kluba Pirot, Dragoljuba Milenkovića 16 (zgrada Omladinskog stadiona), 18.300 Pirot, lokal br.1, 𝗻𝗮𝗷𝗸𝗮𝘀𝗻𝗶𝗷𝗲 𝗱𝗼 𝟯𝟭.𝟬𝟭.𝟮𝟬𝟮𝟯. 𝗴𝗼𝗱𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗼 𝟭𝟲:𝟬𝟬𝗵.