DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

Poziv na tender – Reintegracija II

Tender ref.br.: IDC 7-2022/ SER T6

TENDER ZA PRUŽANJE USLUGA STRUČNOG OBRAZOVANJA (VET)

Obaveštavamo Vas da dana 09.11.2023. godine organizacija Inicijativa za razvoj i saradnju objavljuje tender za pružanje usluga stručnog obrazovanja (VET), referentni broj IDC 7-2022/ SER T6,  u okviru projekta “RE!NTEGRATE II – Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia”, finansiranog od strane Saveznog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Nemačke (BMZ).

Svi zainteresovani ponuđači mogu uputiti zahtev na memorandumu svoje kompanije za preuzimanje tenderske dokumentacije, na elektronsku poštu procurement@idcserbia.org .

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 11.12.2023. u 12:00 časova.

Za sve dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju.

Inicijativa za razvoj i saradnju