DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

DRUGI JAVNI POZIV za izbor korisnika za prekvalifikacije i dokvalifikacije

 

Na osnovu člana 41. Pravilnika o izboru korisnika Projekta “RE!INTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija za izbor korisnika Projekta, raspisuje:

DRUGI JAVNI POZIV

ZA IZBOR KORISNIKA ZA PREKVALIFIKACIJU I DOKVALIFIKACIJU EKONOMSKU

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u okviru Mere A – Ekonomska podrška – Komponenta PREKVALIFIKACIJE I DOKVALIFIKAICJE , finansiranom od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ).

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Dobrosusedskog kluba u Pirotu, ul. Kozaračka 96b, 18300, Pirot – najkasnije do 31.05.2024. do 15:00h.

Dokumentacija:

Drugi javni poziv_dokvalifikacije i prekvalifikacije_ PIROT_REINTEGRACIJA II

Prijava na javni poziv_PiD_REINTEGRACIJA II

Izjava o nezaposlenosti_REINTEGRACIJA II

Izjava o povratničkom statusu_REINTEGRACIJA II

Izjava o pripadnosti Romskoj nacionalnoj manjnin_REINTEGRACIJA II

Izjava poslodavca o nameri da zaposli radnika_REINTEGRACIJA II

Saglasnost na obradu podataka o ličnosti_REINTEGRACIJA

Odluka o dodeli podrške kroz obezbeđivanje obuka za dokvalifikacije i prekvalifikacije

Na osnovu člana 42. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Pirotu (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija donosi sledeću:

ODLUKU

O DODELI PODRŠKE KROZ OBEZBEĐIVANJE OBUKA ZA PREKVALIFIKACIJE I DOKVALIFIKACIJE

Odluka:

Odluka o dodeli podrške za PID II CIKLUS

Konačna lista korisnika za podršku kroz obezbedjivanje obuke za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju

Na osnovu člana 34. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija na sednici održanoj dana 15.08.2023. godine u Pirotu, donosi sledeću:

KONAČNU LISTU 

KORISNIKA ZA PODRŠKU KROZ OBEZBEĐIVANJE OBUKA ZA PREKVALIFIKACIJU I DOKVALIFIKACIJU

Lista:

Konačna lista_dokvalifikacije i prekvalifikacije_ PIROT_REINTEGRACIJA II

Preliminarna lista korisnika za podršku kroz obezbedjivanje obuke za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju

Na osnovu člana 32. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i nacinu rada Komisije za izbor korisnika Projekta “RE!INTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija na sednici odrzanoj dana 20.07.2023. godine, donosi sledecu:

Preliminarnu listu korisnika za podrsku kroz obezbedjivanje obuke za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju

Preliminarna lista_dokvalifikacije i prekvalifikacije_ PIROT_REINTEGRACIJA II

Na osnovu člana 42. Pravilnika o izboru korisnika Projekta “RE!INTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija za izbor korisnika Projekta, raspisuje:

PRODUŽETAK NA PRVI JAVNI POZIV

ZA IZBOR KORISNIKA ZA PREKVALIFIKACIJE I DOKVALIFIKACIJE  

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u okviru Mere A – Ekonomska podrška – Komponenta PREKVALIFIKACIJE I DOKVALIFIKAICJE, finansiranom od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ).

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Dobrosusedskog kluba u Pirotu, ul.Kozaračka 96b, 18.300, Pirot – najkasnije do 07.07.2023. do 15:00h.

Produžetak – Javni poziv_dokvalifikacije i prekvalifikacije_ PIROT_REINTEGRACIJA II

Prijava na javni poziv_PiD_REINTEGRACIJA II

Izjava o nezaposlenosti_REINTEGRACIJA II

Izjava o povratničkom statusu_REINTEGRACIJA II

Izjava o pripadnosti Romskoj nacionalnoj manjnin_REINTEGRACIJA II

Izjava poslodavca o nameri da zaposli radnika_REINTEGRACIJA II

Saglasnost na obradu podataka o ličnosti_REINTEGRACIJA

PRVI JAVNI POZIV – za izbor korisnika za prekvalifikacije i dokvalifikacije

 

Na osnovu člana 42. Pravilnika o izboru korisnika Projekta “RE!INTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija za izbor korisnika Projekta, raspisuje:

PRVI JAVNI POZIV

ZA IZBOR KORISNIKA ZA PREKVALIFIKACIJE I DOKVALIFIKACIJE  

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u okviru Mere A – Ekonomska podrška – Komponenta PREKVALIFIKACIJE I DOKVALIFIKAICJE, finansiranom od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ).

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Dobrosusedskog kluba u Pirotu, ul.Kozaračka 96b, 18.300, Pirot – najkasnije do 27.06.2023. do 15:00h.

Javni poziv_dokvalifikacije i prekvalifikacije_ PIROT_REINTEGRACIJA II

Prijava na javni poziv_PiD_REINTEGRACIJA II

Izjava o nezaposlenosti_REINTEGRACIJA II

Izjava o povratničkom statusu_REINTEGRACIJA II

Izjava o pripadnosti Romskoj nacionalnoj manjnin_REINTEGRACIJA II

Izjava poslodavca o nameri da zaposli radnika_REINTEGRACIJA II

Saglasnost na obradu podataka o ličnosti_REINTEGRACIJA