DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

TREĆI JAVNI POZIV za izbor korisnika za samozapošljavanje – Reintegracija II

Na osnovu člana 41. Pravilnika o izboru korisnika Projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija za izbor korisnika Projekta, raspisuje:

TREĆI JAVNI POZIV

ZA IZBOR KORISNIKA ZA PODRŠKU KROZ OBEZBEĐIVANJE BIZNIS TRENINGA I RAZVOJ BIZNIS PLANOVA, DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE KROZ NABAVKU MAŠINA I OPREME ZA OTPOČINJANJE SPOSTVENOG POSLA I MENTORSKU PODRŠKU, POSLOVNO SAVETOVANJE I MONITORING

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u okviru Mere A – Ekonomska podrška – Komponenta  SAMOZAPOŠLJAVANJE , finansiranom od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ).

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Dobrosusedskog kluba Pirot, Kozaračka 96b, 18300 Pirot, najkasnije do 31.05.2023. do 16:00h.

Dokumentacija:

Treći javni poziv_Samozapošljavanje, Pirot_Reintegracija II

Prijava na javni poziv_Samozapošljavanje, Pirot_Reintegracija II

Izjava o nezaposlenosti, Pirot_Reintegracija II

Izjava o povratničkom statusu, Pirot_Reintegracija II

Izjava o pripadnosti Romskoj nacionalnoj manjini, Pirot_Reintegracija II

Saglasnost na obradu podataka o ličnosti, Pirot_Reintegracija II

Odluka o izboru korisnika projekta za dodelu podrške kroz dodelu subvencija za samozapošljavanje 

 

Na osnovu člana 42. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Pirotu (u daljem tekstu: “Komisija”), na sednici održanoj 03. novembra 2023. godine, Komisija donosi sledeću:

ODLUKU

O IZBORU KORISNIKA PROJEKTA ZA DODELU PODRŠKE KROZ DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE KROZ NABAVKU MAŠINA I OPREME ZA OTPOČINJANJE SOPSTVENOG POSLA I MENSTORSKU PODŠRKU, POSLOVNO SAVETOVANJE I MENTORING

U skladu sa Konačnom listom za izbor korisnika projekta za dodelu podrške kroz dodelu subvencija za samozapošljavanje kroz nabavku mašina i opreme za otpočinjanje sopstvenog posla i mentorsku podršku, poslovno savetovanje i mentoring, Komisija odobrava subvenciju sledećim licima sa liste:

Odluka samozapošljavanje grantovi_REINTEGRACIJA. Pirot-II-ciklus 2

Konačna lista korisnika za dodelu subvencija za samozapošljavanje

Na osnovu člana 34. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Pirotu (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija na sednici održanoj dana 3.11.2023. godine u Pirotu, donosi sledeću odluku:

 

KONAČNU LISTU

ZA IZBOR KORISNIKA PROJEKTA  ZA  DODELU PODRŠKE KROZ DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE KROZ NABAVKU MAŠINA I OPREME ZA OTPOČINJANJE SOPSTVENOG POSLA, I MENTORSKU PODRŠKU, POSLOVNO SAVETOVANJE I MONITORING

Konačna-lista.Samozapošljavanje_REINTEGRACIJA. Pirot-II-ciklus 2

Preliminarna lista korisnika za dodelu subvencija za samozapošljavanje 

Na osnovu člana 32. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Pirotu (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija na sednici održanoj dana 24.10.2023. godine, donosi sledeću:

                     PRELIMINARNU LISTU 

ZA IZBOR KORISNIKA PROJEKTA ZA DODELU PODRŠKE KROZ DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE KROZ NABAVKU MAŠINA I OPREME ZA OTPOČINJANJE SOPSTVENOG POSLA I MENTORSKU PODŠRKU, POSLOVNO SAVETOVANJE I MENTORING

Lista:

Preliminarna lista.Samozaposljavanje grantovi_REINTEGRACIJA.PIROT II CIKLUS

Odluka o dodeli podrške  kroz obezbeđivanje osnovnih biznis treninga i pisanje biznis planova

Na osnovu člana 42. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Pirotu (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija donosi sledeću:

ODLUKU

O DODELI PODRŠKE KROZ OBEZBEĐIVANJE OSNOVNIH BIZNIH TRENINGA I PISANJE BIZNIS PLANOVA

Odluka:

Odluka-o-dodeli-podrške-za-SAMOZAPOSŠLJAVANJE_PIROT_REINTEGRACIJA-II_-BIZNIS-OBUKE

KONAČNA LISTA korisnika za podršku kroz obezbeđivanje biznis treninga i razvoj biznis planova – Reintegracija II

Na osnovu člana 34. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija na sednici održanoj dana 15.08.2023. godine u Pirotu, donosi sledeću:

KONAČNU LISTU

KORISNIKA ZA PODRŠKU KROZ OBEZBEĐIVANJE BIZNIS TRENINGA I RAZVOJ BIZNIS PLANOVA

Lista:

Konačna lista.Samozapošljavanje_REINTEGRACIJA.Pirot II ciklus

PRELIMINARNA LISTA korisnika za podršku kroz obezbeđivanje biznis treninga i razvoj biznis planova – Reintegracija II

Na osnovu člana 32. Pravilnika o uslovima, postupku i nacinu rada Komisije za izbor korisnika projekta  “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija na sednici odrzanoj 20.07.2023. godine donosi sledecu:

PRELIMINANU LISTU KORISNIKA ZA PODRŠKU KROZ OBEZBEĐIVANJE BIZNIS TRENINGA I RAZVOJ BIZNIS PLANOVA

PRELIMINARNA LISTA, SAMOZAPOSLJAVANJE_REINTEGRACIJA II

PRODUŽETAK – DRUGI JAVNI POZIV za izbor korisnika za samozapošljavanje – Reintegracija II

Na osnovu člana 42. Pravilnika o izboru korisnika Projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija za izbor korisnika Projekta, raspisuje:

PRODUŽETAK NA DRUGI JAVNI POZIV

ZA IZBOR KORISNIKA ZA PODRŠKU KROZ OBEZBEĐIVANJE BIZNIS TRENINGA I RAZVOJ BIZNIS PLANOVA, DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE KROZ NABAVKU MAŠINA I OPREME ZA OTPOČINJANJE SPOSTVENOG POSLA I MENTORSKU PODRŠKU, POSLOVNO SAVETOVANJE I MONITORING

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u okviru Mere A – Ekonomska podrška – Komponenta  SAMOZAPOŠLJAVANJE , finansiranom od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ).

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Dobrosusedskog kluba Pirot, Kozaračka 96b ,18300 Pirot, najkasnije do 07.07.2023. do 16:00h.

Produžetak – Drugi Javni poziv_SAMOZAPOŠLJAVANJE_REINTEGRACIJA II

Prijava na javni poziv_SAMOZAPOŠLJAVANJE_REINTEGRACIJA II (003)

Izjava o nezaposlenosti_REINTEGRACIJA II

Izjava o povratničkom statusu_REINTEGRACIJA II

Izjava o pripadnosti Romskoj nacionalnoj manjini_REINTEGRACIJA II

Saglasnost na obradu podataka o ličnosti_REINTEGRACIJA

DRUGI JAVNI POZIV za izbor korisnika za samozapošljavanje – Reintegracija II

Na osnovu člana 42. Pravilnika o izboru korisnika Projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija za izbor korisnika Projekta, raspisuje:

DRUGI JAVNI POZIV

ZA IZBOR KORISNIKA ZA PODRŠKU KROZ OBEZBEĐIVANJE BIZNIS TRENINGA I RAZVOJ BIZNIS PLANOVA, DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE KROZ NABAVKU MAŠINA I OPREME ZA OTPOČINJANJE SPOSTVENOG POSLA I MENTORSKU PODRŠKU, POSLOVNO SAVETOVANJE I MONITORING

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u okviru Mere A – Ekonomska podrška – Komponenta  SAMOZAPOŠLJAVANJE , finansiranom od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ).

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Dobrosusedskog kluba Pirot, Kozaračka 96b ,18300 Pirot, najkasnije do 27.06.2023. do 16:00h.

Drugi Javni poziv_SAMOZAPOŠLJAVANJE_REINTEGRACIJA II

Prijava na javni poziv_SAMOZAPOŠLJAVANJE_REINTEGRACIJA II (003)

Izjava o nezaposlenosti_REINTEGRACIJA II

Izjava o povratničkom statusu_REINTEGRACIJA II

Izjava o pripadnosti Romskoj nacionalnoj manjini_REINTEGRACIJA II

Saglasnost na obradu podataka o ličnosti_REINTEGRACIJA

Odluka o dodeli podrške – Samozapošljavanje, Reintegracija II, – Pirot

Na osnovu člana 41. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Pirotu (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija donosi sledeću:

ODLUKU

O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE KROZ NABAVKU PLASTENIKA I PRIPADAJUĆE OPREME ZA OTPOČINJANJE SOPSTVENOG POSLA I MENTORSKU PODRŠKU, POSLOVNO SAVETOVANJE I MENTORING

Odluka_SAMOZAPOŠLJAVANJE_ PIROT_REINTEGRACIJA II

Konačna lista korisnika – Samozapošljavanje, Reintegracija II, – Pirot

Na osnovu člana 34. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Pirotu (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija donosi sledeću: 

KONAČNU LISTU

ZA IZBOR KORISNIKA PROJEKTA ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE KROZ NABAVKU PLASTENIKA I PRIPADAJUĆE OPREME ZA OTPOČINJANJE SOPSTVENOG POSLA I MENTORSKU PODRŠKU, POSLOVNO SAVETOVANJE I MONITORING

Konačna lista_SAMOZAPOŠLJAVANJE_ PIROT_REINTEGRACIJA II

Preliminarna lista korisnika – Samozapošljavanje, Reintegracija II, – Pirot

Na osnovu člana 32. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Pirotu (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija donosi sledeću:

PRELIMINARNU LISTU

za izbor korisnika projekta za dodelu subvencija za samozapošljavanje kroz nabavku plastenika i pripadajuće opreme za otpočinjanje spostvenog posla i mentorsku podršku, poslovno savetovanje i monitoring

Preliminarna lista_SAMOZAPOŠLJAVANJE_ PIROT_REINTEGRACIJA II

Odluka o dodeli podrške  – biznis treninzi  – Samozapošljavanje, Reintegracija II, Pirot

Na osnovu člana 41. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Pirotu (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija donosi sledeću:

ODLUKU

O DODELI SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE KROZ OBEZBEĐIVANJE BIZNIS TRENINGA I RAZVOJ BIZNIS PLANOVA

Odluka_BIZNIS-TRENING_PIROT_REINTEGRACIJA-II

Konačna lista korisnika – biznis treninzi  – Samozapošljavanje, Reintegracija II, Pirot

Na osnovu člana 34. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Pirotu, (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija donosi sledeću:

KONAČNU LISTU

KORISNIKA ZA PODRŠKU KROZ OBEZBEĐIVANJE BIZNIS TRENINGA I RAZVOJ BIZNIS PLANOVA

Konacna-lista_BIZNIS-TRENING_PIROT_REINTEGRACIJA-II

U skladu sa kapacitetima I resursima obezbeđenim projektom Komisija za izbor korisnika je donela odluku da svih 29 podnosioca prijave, u skladu sa Preliminarnom listom, ostvari parvo da  pohadja osnovne biznis obuke I obuke za razvoj biznis planova.

Na Konačiu listu korisnika za podršku kroz obezbeđivanje biznis treninga i razvoj biznis plana, podnosilac prijave može uložiti žalbu Upravnom odboru IDC-a, u roku od 8 dana od objavljivanja Konačne liste na zvaničnom sajtu projekta, (opciono) IDC-a, oglasnim tablama i web prezentacijama korisničkih opština, lokalnih partnera.

Žalba mora da sadrži: ime, prezime i adresu podnosioca žalbe, razloge zbog kojih se žalba izjavljuje i potpis podnosioca žalbe.

Žalba se podnosi predajom pismenog podneska Upravnom odboru IDC-a, preko kancelarije IDC-a u Beogradu, Ul. Milana Rakića 65a, 11 000 Beograd, lično ili poštom.

O osnovanosti žalbe Upravni odbor IDC-a odlučuje u skladu sa odredbama ovog Pravilnika i na osnovu podataka navedenih u žalbi, konkursne dokumentacije, činjeničnog stanja utvrđenog prilikom terenskog obilaska podnosioca zahteva, ukoliko je neophodno, kao i izveštaja Komisije o postupku izbora korisnika.

O žalbi se donosi odluka koja se poštanskim putem dostavlja podnosiocu u roku od 3 dana od dana donošenja.

Preliminarna lista korisnika – Samozapošljavanje, Reintegracija II, Pirot

Komisija za izbor korisnika projekta, donela je odluku o preliminarnoj listi korisnika u okviru komponente – samozapošljavanje.

Lista se nalazi na linku niže.

U skladu sa kapacitetima i resursima obezbeđenim projektom Komisija za izbor korisnika je donela odluku da svih 29 podnosioca prijave, u skladu sa Preliminarnom listom, ostvari pravo da  pohađa osnovne biznis obuke i obuke za razvoj biznis planova.

Na Preliminarnu listu korisnika za podršku kroz obezbeđivanje biznios obuka i razvoj biznis planova, podnosilac prijave može da uloži prigovor Komisiji, u pisanoj formi, u roku od 8 dana od dana isticanja preliminarnih lista na zvaničnom sajtu Projekta, (opciono) IDC-a, oglasnim tablama i web prezentacijama korisničkih opština, lokalnih partnera.

Prigovor mora da sadrži: ime, prezime i adresu podnosioca prigovora, razloge zbog kojih se prigovor izjavljuje i potpis podnosioca prigovora.

Prigovor se podnosi predajom pisanog podneska Komisiji preko kancelarije dobrosusedskog kluba Pirot, DRAGOLJUBA MILENKOVIĆA 16 (ZGRADA OMLADINSKOG STADIONA), 18300 PIROT, LOKAL BR.1.

O osnovanosti prigovora Komisija odlučuje u skladu sa odredbama Pravilnika i na osnovu podataka navedenih u prigovoru, konkursne dokumentacije, činjeničnog stanja utvrđenog prilikom terenskog obilaska podnosioca zahteva, ukoliko je neophodno, a u roku od 8 dana od dana prijema prigovora.

Nakon razmatranja osnovanosti eventualnih prigovora, Komisija donosi Odluku o prigovoru i istu dostavlja poštanskim putem podnosiocu prigovora u roku od 3 dana od dana kada je Odluka o prigovoru doneta.

Preliminarna lista korisnika, Samozapošljavanje_Reintegracija II, Pirot

Javni poziv za samozapošljavanje, produžetak, Pirot – Reintegracija II

Komisija za izbor korisnika projekta, donela je odluku o produžetku Javnog poziva za izbor korisnika za podršku kroz obezbeđivanje biznis treninga i razvoj biznis planova, dodelu sibvencija za samozapošljavanje kroz nabavku plastenika i pripadajuće opreme za otpočinjanje sopstvenog posla i mentorsku podršku, poslovno savetovanje i monitoring.

Tekst javnog poziva sa pojašnjenim detaljima i uslovima konkursa kao i prijavni formular se nalaze na linkovima niže.

Javni poziv je otvoren od 21.11.2022. godine, a prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Dobrosusedskog kluba Pirot, Dragoljuba Milenkovića 16 (zgrada Omladinskog stadiona), 18.300 Pirot, lokal br.1, najkasnije do 16.12.2022. godine do 16:00h.

Produžetak – javni poziv za samozapošljavanje, Pirot_Reintegracija II

Javni poziv za samozapošljavanje, Pirot – Reintegracija II

Komisija za izbor korisnika projekta, donela je odluku o produžetku Javnog poziva za izbor korisnika za podršku kroz obezbeđivanje biznis treninga i razvoj biznis planova, dodelu sibvencija za samozapošljavanje kroz nabavku plastenika i pripadajuće opreme za otpočinjanje sopstvenog posla i mentorsku podršku, poslovno savetovanje i monitoring.

Tekst javnog poziva sa pojašnjenim detaljima i uslovima konkursa kao i prijavni formular se nalaze na linkovima niže.

Javni poziv je otvoren od 21.11.2022. godine, a prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Dobrosusedskog kluba Pirot, Dragoljuba Milenkovića 16 (zgrada Omladinskog stadiona), 18.300 Pirot, lokal br.1, najkasnije do 06.12.2022. godine do 16:00h.

Izjava o nezaposlenosti, Pirot_Reintegracija II

Izjava o povratničkom statusu, Pirot_Reintegracija II

Izjava o pripadnosti Romskoj nacionalnoj manjini, Pirot_Reintegracija II

Javni poziv_Samozapošljavanje, Pirot_Reintegracija II

Prijava na javni poziv_Samozapošljavanje, Pirot_Reintegracija II

Saglasnost na obradu podataka o ličnosti, Pirot_Reintegracija II