DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

Otvoreno psihološko savetovalište u Novom Pazaru u okviru projekta

U Dobrosusedskom klubu Novi Pazar otvoreno je psihološko savetovalište za decu i mlade.

Savetovalište je namenjeno jačanju i podizanju kapaciteta dece i mladih kako bi na što bolji način prevazišli nedoumice i prepreke koje odrastanje i adolescencija sa sobom nose. Sa decom i mladima radi master psiholog i dugogodišnji omladinski radnik koji uz puno ljubavi i razumevanja im pomaže u prevazilaženju problema i poteškoća koje odrastanje sa sobom nosi.
Deca koja dolaze će se nalaziti u prijatnom i bezbednom okruženju, uz puno poštovanje etičkih principa u radu sa klijentima u toku savetovanja, bez objavljivanja fotografija i drugih podataka.

 

Prijave se vrše na telefon 065 800 64 70 ili dolaskom u prostorije Udruženja Merhamet Sandžak (7. juli bb, 3 sprat), a radionice se odvijaju u Dobrosusedskom klubu Novi Pazar (7. juli bb) ili na otvorenom po dogovoru sa radioničarima.