DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

Preliminarna lista korisnika za podršku kroz obezbeđivanje biznis treninga i razvoj biznis planova

 

Na osnovu člana 32. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Novom Pazaru, (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija na sednici održanoj dana 3.8.2023. godine, donosi sledeću:

                     PRELIMINARNU LISTU 

KORISNIKA ZA PODRŠKU KROZ OBEZBEĐIVANJE BIZNIS TRENINGA I RAZVOJ BIZNIS PLANOVA

Lista:

Preliminarna lista – Samozapošljavanje_REINTEGRACIJA. II CIKLUS Novi Pazar

DRUGI JAVNI POZIV 

za izbor korisnika za podršku kroz obezbeđivanje biznis treninga i razvoj biznis planova, dodelu subvencija za samozapošljavanje kroz nabavku mašina i opreme za otpočinjanje sopstvenog posla i mentorsku podršku, poslovno savetovanje i monitoring, Novi Pazar – Reintegracija II

 

Na osnovu člana 42. Pravilnika o izboru korisnika Projekta “REIINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija za izbor korisnika Projekta u Novom Pazaru, raspisuje:

DRUGI JAVNI POZIV

ZA IZBOR KORISNIKA ZA PODRŠKU KROZ OBEZBEĐIVANJE BIZNIS TRENINGA I RAZVOJ BIZNIS PLANOVA, DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE KROZ NABAVKU MAŠINA I OPREME ZA OTPOČINJANJE SPOSTVENOG POSLA I MENTORSKU PODRŠKU, POSLOVNO SAVETOVANJE I MONITORING

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u okviru Mere A – Ekonomska podrška – Komponenta  SAMOZAPOŠLJAVANJE , finansiranom od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ).

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Regionalne razvojne agencije Sandžaka – SEDA, na adresi u Novom Pazaru – 7. Juli bb, najkasnije do 30.06.2023. godine do 15:00h.

Javni poziv_SAMOZAPOŠLJAVANJE_REINTEGRACIJA

Prijava na javni poziv_POSLODAVCI_REINTEGRACIJA_25112022

Izjava o nezaposlenosti_REINTEGRACIJA II

Izjava o povratničkom statusu_REINTEGRACIJA II

Izjava o pripadnosti Romskoj nacionalnoj manjnin_REINTEGRACIJA II

Saglasnost na obradu podataka o ličnosti_REINTEGRACIJA

Javni poziv za samozapošljavanje, Novi Pazar – Reintegracija II

Komisija za izbor korisnika projekta, raspisuje Javni poziv za izbor korisnika za podršku kroz obezbeđivanje biznis treninga i razvoj biznis planova, dodelu subvencija za otpočinjanje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje – malinarstva, kroz nabavku sadnog materijala i prateće opreme za otpočinjanje ili unapređenje proizvodnje malina, kao i mentorsku podršku, poslovno savetovanje i monitoring.

Tekst javnog poziva sa pojašnjenim detaljima i uslovima konkursa kao i prijavni formular se nalaze na linkovima niže.

Javni poziv je otvoren od 28.11.2022. godine, a prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Dobrosusedskog kluba Pirot, Dragoljuba Milenkovića 16 (zgrada Omladinskog stadiona), 18.300 Pirot, lokal br.1, najkasnije do 14.12.2022. godine do 15:00h.

Izjava o nezaposlenosti, Novi Pazar_REINTEGRACIJA II

Izjava o povratničkom statusu, Novi Pazar_REINTEGRACIJA II

Izjava o pripadnosti Romskoj nacionalnoj manjini, Novi Pazar_REINTEGRACIJA II

Javni poziv_SAMOZAPOŠLJAVANJE, Novi Pazar_REINTEGRACIJA

Prijava na javni poziv_SAMOZAPOŠLJAVANJE_REINTEGRACIJA II_25112022

Saglasnost na obradu podataka o ličnosti, Novi Pazar_REINTEGRACIJA