DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

Odluka o dodeli podrške poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica korisnika projekta i dodeli podrške nezaposlenim licima za zapošljavanje kod poznatog poslodavca 

Na osnovu člana 42. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Pirotu (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija donosi sledeću:

ODLUKU O DODELI PODRŠKE POSLODAVCIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA KORISNIKA PROJEKTA I DODELI PODRŠKE NEZAPOSLENIM LICIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE KOD POZNATOG POSLODAVCA U OKVIRU PROJEKTA

1. U skladu sa članom 25. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Novom Pazaru, i u skladu sa Konačnom listom poslodavaca za dodelu subvenciju za zapošljavanje nezaposlenih lica korisnika Projekta i Konačnom listom za izbor korisnika za zapošljavnje kod poznatog poslodavca u okviru projekta, Komisija odobrava subvenciju sledećim poslodavcima za zapošljavanje sledećih lica sa liste – 

Lista:

Odluka o dodeli podrske za_ZAPOSLJAVANJE_POSLODAVCI_NEZAPOSLENI_NOVI PAZAR_REINTEGRACIJA II

Konačna lista za izbor korisnika projekta za zapošljavanje kod poznatog poslodavca

Na osnovu člana 34. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Novom Pazaru (u daljem tekstu: “Komisija”), na sednici održanoj 23.09.2023. godine, Komisija donosi sledeću:

KONAČNU LISTU ZA IZBOR KORISNIKA PROJEKTA ZA ZAPOŠLJVANJE KOD POZNATOG POSLODAVCA U OKVIRU PROJEKTA

Lista:

Konačna lista_NEZAPOSLENI_NOVI-PAZAR_REINTEGRACIJA_2. ciklus

Preliminarna lista za izbor korisnika projekta za zapošljavanje kod poznatog poslodavca

Na osnovu člana 32. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Novom Pazaru (u daljem tekstu: “Komisija”), na sednici održanoj 08.09.2023. godine, Komisija donosi sledeću:

PRELIMINARNU LISTU ZA IZBOR KORISNIKA PROJEKTA ZA ZAPOŠLJVANJE KOD POZNATOG POSLODAVCA U OKVIRU PROJEKTA

Lista:

Preliminarna-lista_NEZAPOSLENI_NOVI-PAZAR_REINTEGRACIJA_2. ciklus

Drugi javni poziv za izbor korisnika projekta za zapošljavanje kod poznatog poslodavca u okviru projekta

Na osnovu člana 42. Pravilnika o izboru korisnika Projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija za izbor korisnika Projekta u Novom Pazaru, raspisuje:

DRUGI JAVNI POZIV
ZA IZBOR KORISNIKA PROJEKTA ZA ZAPOŠLJAVANJE KOD POZNATOG POSLODAVCA U
OKVIRU PROJEKTA

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, u okviru Mere A – Ekonomska podrška – Komponenta KREIRANJE NOVIH RADNIH MESTA, finansiranom od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ).

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Regionalne Razvojne Agencije Sandžaka – SEDA, na adresi u Novom Pazaru – 7. Juli bb, najkasnije do petka 01.09.2023. do 15:00h.

Dokumentacija:

DRUGI JAVNI POZIV_NEZAPOSLENI_NOVI PAZAR_REINTEGRACIJA_2. ciklus

Prijava-na-javni-poziv_NEZAPOSLENI_REINTEGRACIJA-II

Izjava-o-nezaposlenosti_REINTEGRACIJA-II

Izjava-o-povratnickom-statusu_REINTEGRACIJA-II

Izjava-o-pripadnosti-Romskoj-nacionalnoj-manjini_REINTEGRACIJA-II

Saglasnost-na-obradu-podataka-o-ličnosti_REINTEGRACIJA II

Konačna lista poslodavaca za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica korisnika projekta – drugi javni poziv

Na osnovu člana 34. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Novom Pazaru (u daljem tekstu: “Komisija”), na sednici održanoj 14.08.2023. godine, Komisija donosi sledeću:

KONAČNU LISTU

POSLODAVACA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA KORISNIKA PROJEKTA – DRUGI JAVNI POZIV

Lista:

Konačna lista_Poslodavci_Novi Pazar_REINTEGRACIJA II_2. ciklus

Preliminarna lista poslodavaca za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica korisnika projekta – drugi javni poziv

Na osnovu člana 32. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Novom Pazaru (u daljem tekstu: “Komisija”), na sednici održanoj 03.08.2023. godine, Komisija donosi sledeću:

PRELIMINARNU LISTU
POSLODAVACA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA KORISNIKA PROJEKTA – DRUGI JAVNI POZIV

Lista:

Preliminarna lista_Poslodavci_Novi Pazar_REINTEGRACIJA II_2. ciklus

PRODUŽETAK DRUGOG JAVNOG POZIVA

ZA IZBOR POSLODAVACA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA KORISNIKA PROJEKTA

Na osnovu člana 42. Pravilnika o izboru korisnika Projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija za izbor korisnika Projekta u Novom Pazaru, raspisuje:

PRODUŽETAK DRUGOG JAVNOG POZIVA

ZA IZBOR POSLODAVACA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH KORISNIKA PROJEKTA

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u okviru Mere A – Ekonomska podrška – Komponenta KREIRANJE RADNIH MESTA,  finansiranom od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ).

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Regionalne razvojne agencije Sandžaka – SEDA, na adresi u  Novom Pazaru  – 7. Juli bb, najkasnije do 14.07.2023. godine do 15:00h.

Produžetak – Javni poziv – POSLODAVCI_REINTEGRACIJA II

Prijava na javni poziv_POSLODAVCI_REINTEGRACIJA_25112022

DRUGI JAVNI POZIV

ZA IZBOR POSLODAVACA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA KORISNIKA PROJEKTA

Na osnovu člana 42. Pravilnika o izboru korisnika Projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija za izbor korisnika Projekta u Novom Pazaru, raspisuje:

DRUGI JAVNI POZIV

ZA IZBOR POSLODAVACA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH KORISNIKA PROJEKTA

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u okviru Mere A – Ekonomska podrška – Komponenta KREIRANJE RADNIH MESTA,  finansiranom od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ).

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Regionalne razvojne agencije Sandžaka – SEDA, na adresi u  Novom Pazaru  – 7. Juli bb, najkasnije do 30.06.2023. godine do 15:00h.

Javni poziv – POSLODAVCI_REINTEGRACIJA II

Prijava na javni poziv_POSLODAVCI_REINTEGRACIJA_25112022

Odluka o dodeli podrške za zapošljavanje – poslodavci, nezaposleni – Novi Pazar, Reintegracija II l

Na osnovu člana 42. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Novom Pazaru (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija donosi sledeću:

ODLUKU

o dodeli podrške poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica korisnika projekta i dodeli podrške nezaposlenim licima za zapošljavanje kod poznatog poslodavca u okviru projekta

  1. U skladu sa članom 25. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Novom Pazaru, i u skladu sa Konačnom listom poslodavaca za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica korisnika Projekta i Konačnom listom za izbor korisnika za zapošljavnje kod poznatog poslodavca u okviru projekta, Komisija odobrava subvenciju sledećim poslodavcima za zapošljavanje sledećih lica

Odluka o dodeli podrške za ZAPOŠLJAVANJE_POSLODAVCI_NEZAPOSLENI_NOVI PAZAR_REINTEGRACIJA II

  1. Subvencija se obezbeđuje kroz nabavku opreme, mašina i materijala (20 % vrednosti granta), u visini od 3.750,00 evra po zaposlenom na novootvorenom radnom mestu, po kursu dinara na dan konvertovanja tranše sredstava Donatora iz koje će se subvencije isplatiti.

 

  1. Proces nabavke opreme, mašina i materijala sprovodi Udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju (u daljem tekstu: „IDC“) i IDC zaključuje ugovor o nabavci sa najpovoljnijim ponuđačem. IDC će proces nabavke sprovesti u skladu sa tehničkim specifikacijama opreme, mašina i materijala koje mu dostavi poslodavac na odgovarajućem projektnom obrascu (Obrazac: TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZAHTEVANE OPREME, MAŠINA I MATERIJALA ZA NABAVKU KROZ GRANT ZA KREIRANJE NOVIH RADNIH MESTA). U skladu sa procedurama nabavki na projektu, poslodavac ne može zahtevati opremu, mašine i materijale konkretnog proizvođača/dobavljača niti brenda ili marke, već opremu, mašine i materijale utvrđenih tehničkih karakteristika, te svojim potpisom na gore pomenutom odgovarajućem projektnom obrascu, daje saglasnost na navedene tehničke karakteristike potrebne mu opreme bez obzira na proizvođača/dobavljača, brenda ili marke tražene opreme, mašina i materijala.

 

  1. Poslodavac je dužan da učestvuje sa minimalno 10% sredstava u finansiranju nabavke definisane opreme, mašina i materijala, i to na način da sredstva u visini od najmanje 10% ugovorene nabavne cene, prebaci na račun IDC-a, pre realizacije ugovora o nabavci koji IDC zaključi sa najboljim ponuđačem. Ukoliko, nakon sprovedenog postupka nabavke, zahtevana oprema, alati i mašine probijaju procenjenu vrednost odobrene subvencije, poslodavac će u dogovoru sa projektnim timom, izvršiti korekciju broja definisanih artikala na način da se ukupna vrednost artikala svede na prihvatljiv cenovni nivo, odnosno da se uklapa u dodeljenu vrednost subvencije (u visinu od 3.750,00 evra po zaposlenom na novootvorenom radnom mestu a u kom iznosu je Poslodavac dužan da učestvuje sa 10% sredstava u finansiranju nabavke definisane opreme, mašina i materijala, i to na način da sredstva u visini od 10% ugovorene nabavne cene, prebaci na račun IDCa,- pre realizacije ugovora o nabavci) ili da potrebna dodatna sredstva obezbedi i prebaci na račun IDC-a, kako bi se predmetna nabavka realizovala.

 

  1. Osnov za ostvarivanje subvencije za zapošljavanje iz tačke 1. je da poslodavci dostave dokaze o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, za lica koja se zapošljavaju u skladu sa tačkom 1. (kopije ugovora o radu i potvrde o izvršenoj prijavi na obavezno socijalno osiguranje).

 

 

  1. Datum zasnivanja radnog odnosa mora da bude nakon donete Odluke o dodeli podrške poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica, korisnika projekta i dodeli podrške nezaposlenim licima za zapošljavanje kod poznatog poslodavca u okviru projekta, a najkasnije 30 dana od dana potpisivanja ugovora o dodeli subvencije.
  1. Dokazi definisani tačkom 5. ove odluke, moraju da budu dostavljeni Regionalnoj razvojnoj agenciji Sandžaka – SEDA, lično ili poštom na adresu 7. Juli BB, 36300 Novi Pazar, sa naznakom na koverti „Subvencija za zapošljavanje“, u roku od 7 dana od dana zasnivanja radnog odnosa.
  2. Sa Poslodavcima iz Tačke 1. ove Odluke, IDC zaključuje ugovore u pisanoj formi kojima se regulišu međusobna prava i obaveze potpisnika ugovora.

OBRAZLOŽENJE

Dana 28.11.2022. godine, Komisija za izbor korisnika objavila je Javni poziv za izbor poslodavaca za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica korisnika projekta, (u daljem tekstu: Javni poziv), sa rokom za podnošenje prijave zainteresovanih poslodavaca do 14.12.2022. godine.

Postupajući po podnetim prijavama i uvidom u priloženu dokumentaciju, Komisija je sprovela postupak i utvrdila da je po Javnom pozivu podneto 11 prijava od strane poslodavaca za ukupno 22 novootvorena radna mesta, od kojih su sve prijave bile kompletne i ispunjavale uslove Javnog poziva.

Na osnovu iskazanih potreba i potrebnih profila za potencijalno novootvorena radna mesta, iskazanih od strane prijavljenih poslodavaca, Komisija je utvrdila listu okvirnih zanimanja koju je uvrstila u Javni poziv za izbor korisnika projekta za zapošljavanje kod poznatog poslodavca u okviru projekta, koji je objavljen 19.01.2023. godine sa rokom za podnošenje prijava zainteresovanih lica, potencijalnih korisnika projekta, do 03.02.2023. godine.

Postupajući po podnetim prijavama i uvidom u priloženu dokumentaciju, Komisija je sprovela postupak i utvrdila da je po javnom pozivu za izbor korisnika projekta za zapošljavanje kod poznatog poslodavca u okviru projekta, pristiglo ukupno 22 prijave nezaposlenih lica, korisnika projekta, od kojih su sve prijave bile kompletne i ispunjavale uslove Javnog poziva.

U skladu sa Konačnom listom poslodavaca za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica korisnika Projekta i Konačnom listom za izbor korisnika za zapošljavnje kod poznatog poslodavca u okviru projekta, odnosno u skladu sa, u Prijavi iskazanim, kadrovskim potrebama Poslodavca i, u Prijavi iskazanim, namerama za zapošljavanjem na odgovarajućem radnom mestu i stručnim sposobnostima, po prioritetu rangiranog nezaposlenog lica, na osnovu sprovedenih intervjua i saglasnosti poslodavaca i nezaposlenih lica, korisnika projekta, za zasnivanje radnog odnosa, ukrštena se nezaposlenim licoma sa odgovarajućim ponuđenim radnim mestima poslodavaca.

Na osnovu svega navedenog, Komisija je donela ovu odluku.

Konačna lista za izbor korisnika projekta za zapošljavanje kod poznatog poslodavca

Na osnovu člana 34. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Novom Pazaru (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija donosi sledeću:

KONAČNU LISTU

za izbor korisnika projekta za zapošljavanje kod poznatog poslodavca u okviru projekta.

Konačna lista_NEZAPOSLENI_NOVI PAZAR_REINTEGRACIJA II

Na Konačnu Listu za izbor korisnika projekta za zapošljavanje kod poznatog poslodavca u okviru projekta, podnosilac prijave može uložiti žalbu Upravnom odboru Udruženja građana Inicijativa za razvoj i saradnju (u daljem tekstu: „IDC“), u roku od 8 dana od objavljivanja Konačne liste na zvaničnom sajtu projekta, (opciono) IDC-a, oglasnim tablama i web prezentacijama korisničkih opština, lokalnih partnera.

Žalba mora da sadrži: ime, prezime i adresu podnosioca žalbe, razloge zbog kojih se žalba izjavljuje i potpis podnosioca žalbe. Žalba se podnosi predajom pismenog podneska Upravnom odboru IDC-a, preko kancelarije IDC-a u Beogradu, Ul. Milana Rakića 65a, 11 000 Beograd, lično ili poštom.

O osnovanosti žalbe Upravni odbor IDC-a odlučuje u skladu sa odredbama Pravilnika i na osnovu podataka navedenih u žalbi, konkursne dokumentacije, činjeničnog stanja utvrđenog prilikom terenskog obilaska podnosioca zahteva, ukoliko je neophodno, kao i izveštaja Komisije o postupku izbora korisnika.

O žalbi se donosi odluka koja se poštanskim putem dostavlja podnosiocu u roku od 3 dana od dana donošenja.

Nakon roka iz prethodnog stava i razmatranja eventualnih žalbi od strane Upravnog odbora IDC-a, Komisija donosi Odluku o dodeli podrške poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica korisnika Projekta i dodeli podrške nezaposlenim licima za zapošljavanje kod poznatog poslodavca u okviru projekta.

Preliminarna lista nezaposlenih – Novi Pazar

Na osnovu člana 32. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Novom Pazaru (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija donosi sledeću: 

PRELIMINARNU LISTU

ZA IZBOR KORISNIKA PROJEKTA ZA ZAPOŠLJVANJE KOD POZNATOG POSLODAVCA U OKVIRU PROJEKTA

Preliminarna lista_NEZAPOSLENI_NOVI PAZAR_REINTEGRACIJA II

Na Preliminarnu listu za izbor korisnika projekta za zapošljvanje kod poznatog poslodavca u okviru projekta, podnosilac prijave može da uloži prigovor Komisiji, u pisanoj formi, u roku od 8 dana od dana isticanja preliminarnih lista na zvaničnom sajtu Projekta, (opciono) IDC-a, oglasnim tablama i web prezentacijama korisničkih opština, lokalnih partnera.

Prigovor mora da sadrži: ime, prezime i adresu podnosioca prigovora, razloge zbog kojih se prigovor izjavljuje i potpis podnosioca prigovora.

Prigovor se podnosi predajom pismenog podneska Komisiji preko kancelarije Regionalne razvojne agencije Sandžaka – SEDA-e u Novom Pazaru, adresa 7 juli bb, (zgrada inskepkice) 36300 Novi Pazar.

O osnovanosti prigovora Komisija odlučuje u skladu sa odredbama Pravilnika i na osnovu podataka navedenih u prigovoru, konkursne dokumentacije, činjeničnog stanja utvrđenog prilikom terenskog obilaska podnosioca zahteva, ukoliko je neophodno, a u roku od 8 dana od dana prijema prigovora.

Nakon razmatranja osnovanosti eventualnih prigovora, Komisija donosi Odluku o prigovoru i istu dostavlja poštanskim putem podnosiocu prigovora u roku od 3 dana od dana kada je Odluka o prigovoru doneta.

Nakon isteka roka iz prethodnog stava i završetka postupka po prigovoru, Komisija objavljuje listu za izbor korisnika projekta za zapošljvanje kod poznatog poslodavca u okviru projekta.

 

Konačna lista poslodavaca – Novi Pazar

Na osnovu člana 34. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Novom Pazaru (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija donosi sledeću:

 KONAČNU LISTU

POSLODAVACA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA KORISNIKA PROJEKTA

Konačna lista_POSLODAVCI_NOVI PAZAR_REINTEGRACIJA II

Na Konačnu Listu Poslodavaca za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica korisnika Projekta, podnosilac prijave može uložiti žalbu Upravnom odboru IDC-a, u roku od 8 dana od objavljivanja Konačne liste na zvaničnom sajtu projekta, (opciono) IDC-a, oglasnim tablama i web prezentacijama korisničkih opština, lokalnih partnera.

Žalba mora da sadrži: ime, prezime i adresu podnosioca žalbe, razloge zbog kojih se žalba izjavljuje i potpis podnosioca žalbe. Žalba se podnosi predajom pismenog podneska Upravnom odboru IDC-a, preko kancelarije IDC-a u Beogradu, Ul. Milana Rakića 65a, 11 000 Beograd, lično ili poštom.

O osnovanosti žalbe Upravni odbor IDC-a odlučuje u skladu sa odredbama ovog Pravilnika i na osnovu podataka navedenih u žalbi, konkursne dokumentacije, činjeničnog stanja utvrđenog prilikom terenskog obilaska podnosioca zahteva, ukoliko je neophodno, kao i izveštaja Komisije o postupku izbora korisnika.

O žalbi se donosi odluka koja se poštanskim putem dostavlja podnosiocu u roku od 3 dana od dana donošenja.

Nakon roka iz prethodnog stava i razmatranja eventualnih žalbi od strane Upravnog odbora IDC-a, Komisija donosi Odluku o dodeli podrške poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica korisnika Projekta.

 

Prvi javni poziv za izbor korisnika projekta za zapošljavanje kod poznatog poslodavca u  okviru projekta – Novi Pazar

Komisija za izbor korisnika u okviru projekta “Reintegracija II – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” donela je odluku o raspisivanju Javnog poziva za zapošljavanje kod poznatog poslodavca. Tekst javnog poziva sa pojašnjenim detaljima i uslovima konkursa kao i prijavni formular se nalaze na linkovima niže.

Pravo na učestvovanje u Programu zapošljavanja kod poznatog poslodavca imaju nezaposlena lica -povratnici i članovi njihovih porodičnih domaćinstava, koji imaju prebivalište/boravište na teritoriji Novog Pazara, kao i druga lica – pripadnici drugih teže zapošljivih grupa i članovi njihovih porodičnih domaćinstava koja imaju prebivalište/boravište na teritoriji grada Novog Pazara, a koji se nalaze u socio-ekonomskoj potrebi i podrška im je neophodna za poboljšanje njihovih uslova života, u skladu sa Listom prioriteta nezaposlenih lica za zapošljavanje kod poznatog poslodavca u okviru Projekta. Nezaposlena lica zainteresovana za zapošljavanje kod poznatog poslodavca u okviru ovog javnog poziva, mogu konkurisati za sledeća radno mesto: RADNIK U PROIZVODNJI sa stečenim 4. stepenom srednje stručne spreme.

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Regionalne razvojne agencije Sandžaka – SEDA, na adresi u Novom Pazaru – 7. Juli bb, najkasnije do petka 03.02.2023. do 15:00h.

Izjava o nezaposlenosti_REINTEGRACIJA II

Izjava o povratničkom statusu_REINTEGRACIJA II

Izjava o pripadnosti Romskoj nacionalnoj manjini_REINTEGRACIJA II

JAVNI POZIV – NEZAPOSLENI_REINTEGRACIJA II.Novi Pazar

Prijava na javni poziv_NEZAPOSLENI_REINTEGRACIJA II

Saglasnost-na-obradu-podataka-o-ličnosti_REINTEGRACIJA

Preliminarna lista, Poslodavci, Novi Pazar – Reintegracija II

Na osnovu člana 32. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „REINTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Novom Pazaru (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija na sednici održanoj dana 18.01.2023. godine, donosi Preliminarnu listu poslodavaca za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica korisnika projekta.

Lista se nalazi na sledećem linku:

Preliminarna lista_Poslodavci_Novi Pazar_REINTEGRACIJA II

Na Preliminarnu Listu Poslodavaca za dodelu subvenciju za zapošljavanje nezaposlenih lica korisnika Projekta, podnosilac prijave može da uloži prigovor Komisiji, u pisanoj formi, u roku od 8 dana od dana isticanja preliminarnih lista na zvaničnom sajtu Projekta, (opciono) IDC-a, oglasnim tablama i web prezentacijama korisničkih opština, lokalnih partnera. Prigovor mora da sadrži: ime, prezime i adresu podnosioca prigovora, razloge zbog kojih se prigovor izjavljuje i potpis podnosioca prigovora.

Prigovor se podnosi predajom pismenog podneska Komisiji preko kancelarije Regionalne razvojne agencije Sandžaka – SEDA-e u Novom Pazaru, adresa 7 juli bb, (zgrada inskepkice) 36300 Novi Pazar. O osnovanosti prigovora Komisija odlučuje u skladu sa odredbama ovog Pravilnika i na osnovu podataka navedenih u prigovoru, konkursne dokumentacije, činjeničnog stanja utvrđenog prilikom terenskog obilaska podnosioca zahteva, ukoliko je neophodno, a u roku od 8 dana od dana prijema prigovora. Nakon razmatranja osnovanosti eventualnih prigovora, Komisija donosi Odluku o prigovoru i  istu dostavlja poštanskim putem podnosiocu prigovora u roku od 3 dana od dana kada je Odluka o prigovoru doneta.

Javni poziv za poslodavce, Novi Pazar – Reintegracija II

Komisija za izbor korisnika u okviru projekta “Reintegracija II – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” raspisuje javni poziv za poslodavce. Tekst javnog poziva sa pojašnjenim detaljima i uslovima konkursa kao i prijavni formular se nalaze na linkovima niže.

Javni poziv je otvoren od 28.11.2022. godine do 14.12.2022. godine, a prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Regionalne Razvojne Agencije Sandžaka – SEDA, na adresi u Novom Pazaru – 7 juli bb, najkasnije do 14.12.2022. godine do 15 časova.

Javni poziv – poslodavci, Novi Pazar_Reintegracija II

Prijava na javni poziv_Poslodavci, Novi Pazar_Reintegracija II