DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

Konačna lista poslodavaca sa trećeg javnog poziva za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica korisnika projekta

Komisija za izbor korisnika projekta „Reintegracija II – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“ (u daljem tekstu Komisija) u skladu sa st.2. tačka 6. Odluke o formiranju Komisije za izbor korisnika projekta REINTEGRACIJA II – dalja podrška održivvoj (re)integraciji povratnika u Srbiji, od dana 04.06.2024. godine, i članovima od 21. do 27. pravilnikaa o uslovima, kriterijumima, merilima, postupnku i načinu rada komisije za izbor korisnika projekta Reintegracija II – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji (u daljem tekstu: Pravilnik) od 10.05.2024. godine, donosi dana 28.06.2024. godine sledeću:

KONAČNU LISTU 

POSLODAVACA SA TREĆEG JAVNOG POZIVA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA KORISNIKA PROJEKTA

Lista:

Konačna lista poslodavci

Treći javni poziv za izbor korisnika projekta za zapošljavanje kod poznatog poslodavca u okviru projekta

Na osnovu člana 42. Pravilnika o izboru korisnika Projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija za izbor korisnika Projekta, raspisuje:

TREĆI JAVNI POZIV

ZA IZBOR KORISNIKA PROJEKTA ZA ZAPOŠLJAVANJE KOD POZNATOG POSLODAVCA  U OKVIRU PROJEKTA

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u okviru Mere A – Ekonomska podrška – Komponenta  KREIRANJE NOVIH RADNIH MESTA , finansiranom od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ).

PRIJAVA SA PRATEĆOM DOKUMENTACIJOM PODNOSI SE LIČNO DO 05.07.2024. DO 15H, U PROSTORIJAMA GRADSKE UPRAVE GRADA KRUŠEVCA, ODELJENJE ZA POSLOVE ODBRANE I VANREDNE SITUACIJE, ČUPIĆEVA 13, KRUŠEVAC,

Sve informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti i telefonskim putem, na telefone Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije Grada Kruševca, 037/447-050 i 060/8355-222.

Dokumentacija:

TREĆI JAVNI POZIV – NEZAPOSLENI_REINTEGRACIJA II KRUŠEVAC

Prijava na javni poziv_NEZAPOSLENI_REINTEGRACIJA II

Izjava o nezaposlenosti_REINTEGRACIJA II

Izjava o povratničkom statusu_REINTEGRACIJA II

Izjava o pripadnosti Romskoj nacionalnoj manjnin_REINTEGRACIJA II

Saglasnost na obradu podataka o ličnosti_REINTEGRACIJA

Preliminarna lista poslodavca za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih korisnika projekta

Na osnovu člana 32. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u Kruševcu (u daljem tekstu „Komisija“), Komisija  donosi dana 18.06.2024. donosi sledeću:

Preliminarnu listu poslodavaca za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih korisnika projekta

Lista:

Preliminarna lista.Poslodavci_REINTEGRACIJA.Krusevac II CIKLUS

Produžetak trećeg javnog poziva za izbor poslodavaca za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih korisnika projekta

 

Na osnovu člana 42. Pravilnika o izboru korisnika Projekta “RE!INTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija za izbor korisnika Projekta, raspisuje:

PRODUŽETAK TREĆEG JAVNOG POZIVA

ZA IZBOR POSLODAVACA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH KORISNIKA PROJEKTA

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u okviru Mere A – Ekonomska podrška – Komponenta KREIRANJE RADNIH MESTA,  finansiranom od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ).

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Gradske Uprave Grada Kruševca, odeljenje za poslove odbrane i vanredne situacije, Čupićeva 13, Kruševac radnim danima od 09:00h do 15:00h, najkasnije do 07.06.2024. do 15:00h.

PRODUŽETAK – TREĆI JAVNI POZIV – POSLODAVCI_REINTEGRACIJA II KRUŠEVAC

Treći javni poziv za izbor poslodavaca za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih korisnika projekta

 

Na osnovu člana 42. Pravilnika o izboru korisnika Projekta “RE!INTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija za izbor korisnika Projekta, raspisuje:

TREĆI JAVNI POZIV

ZA IZBOR POSLODAVACA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH KORISNIKA PROJEKTA

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u okviru Mere A – Ekonomska podrška – Komponenta KREIRANJE RADNIH MESTA,  finansiranom od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ).

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Gradske Uprave Grada Kruševca, odeljenje za poslove odbrane i vanredne situacije, Čupićeva 13, Kruševac radnim danima od 09:00h do 15:00h, najkasnije do 31.05.2024. do 15:00h.

TREĆI JAVNI POZIV – POSLODAVCI_REINTEGRACIJA II KRUŠEVAC

Odluka o dodeli podrške poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica korisnika projekta i dodeli podrške nezaposlenim licima za zapošljavanje kod poznatog poslodavca u okviru projekta

 

Na osnovu člana 42. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Kruševcu (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija donosi sledeću:

ODLUKU

O DODELI PODRŠKE POSLODAVCIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA KORISNIKA PROJEKTA I DODELI PODRŠKE NEZAPOSLENIM LICIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE KOD POZNATOG POSLODAVCA U OKVIRU PROJEKTA

Odluka:

Odluka o dodeli podrške za ZAPOŠLJAVANJE_POSLODAVCI_NEZAPOSLENI-KRUŠEVAC_REINTEGRACIJA-II Drugi poziv

Konačna lista poslodavaca sa drugog javnog poziva za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica korisnika projekta

Na osnovu člana 32. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Kruševcu (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija na sednici održanoj dana 19.09.2023. godine, donosi sledeću:

KONAČNU LISTU 

POSLODAVACA SA DRUGOG JAVNOG POZIVA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA KORISNIKA PROJEKTA

Lista:

Konačna lista – poslodavci, drugi javni poziv_Reintegracija II

Preliminarna lista za izbor korisnika projekta za zapošljavanje kod poznatog poslodavca po drugom javnom pozivu u okviru projekta

Na osnovu člana 34. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u Kruševcu (u daljem tekstu „Komisija“), Komisija  donosi sledeću:

Preliminarnu listu za izbor korisnika projekta za zapošljavanje kod poznatog poslodavca po drugom javnom pozivu u okviru projekta

Lista:

Preliminarna lista_NEZAPOSLENI – KRUSEVAC II JAVNI POZIV

Konačna lista poslodavaca po drugom javnom pozivu za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica korisnika projekta

Na osnovu člana 32. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u Kruševcu (u daljem tekstu „Komisija“), Komisija na sednici održanoj dana 11.09.2023. godine donosi sledeću:

Konačnu listu

poslodavaca po drugom javnom pozivu za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica korisnika projekta

Lista:

Konačna lista_POSLODAVCI II JAVNI POZIV

Drugi javni poziv za izbor korisnika za zapošljavanje kod poznatog poslodavca u okviru projekta

Na osnovu člana 42. Pravilnika o izboru korisnika Projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija za izbor korisnika Projekta, raspisuje:

DRUGI JAVNI POZIV

ZA IZBOR KORISNIKA PROJEKTA ZA ZAPOŠLJAVANJE KOD POZNATOG POSLODAVCA  U OKVIRU PROJEKTA

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u okviru Mere A – Ekonomska podrška – Komponenta  KREIRANJE NOVIH RADNIH MESTA , finansiranom od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ).

PRIJAVA SA PRATEĆOM DOKUMENTACIJOM PODNOSI SE LIČNO DO 06.09.2023. DO 15H, U PROSTORIJAMA GRADSKE UPRAVE GRADA KRUŠEVCA, ODELJENJE ZA POSLOVE ODBRANE I VANREDNE SITUACIJE, ČUPIĆEVA 13, KRUŠEVAC,

Sve informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti i telefonskim putem, na telefone Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije Grada Kruševca, 037/447-050 i 060/8355-222.

DRUGI JAVNI POZIV – NEZAPOSLENI_REINTEGRACIJA II KRUŠEVAC

Izjava o nezaposlenosti_REINTEGRACIJA II

Izjava o povratničkom statusu_REINTEGRACIJA II

Izjava o pripadnosti Romskoj nacionalnoj manjnin_REINTEGRACIJA II

Prijava na javni poziv_NEZAPOSLENI_REINTEGRACIJA II

Saglasnost na obradu podataka o ličnosti_REINTEGRACIJA

Odluka o dodeli podrške poslodavima za zapošljavanje nezaposlenih lica korisnici projekta i dodeli podrške nezaposlenim licima za zapošljavanje kod poznatog poslodavca u okviru projekta

Na osnovu člana 42. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, kriterijumima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „REINTEGRACIJA II Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“ u Kruševcu (u daljem tekstu : „Komisija“), Komisija donosi sledeću:

ODLUKU

O DODELI PODRŠKE POSLODAVIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA KORISNICI PROJEKTA I DODELI PODRŠKE NEZAPOSLENIM LICIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE KOD POZNATOG POSLODAVCA U OKVIRU PROJEKTA

Odluka:

Odluka o dodeli podrske za ZAPOSLJAVANJE_POSLODAVCI_NEZAPOSLENI-KRUSEVAC_REINTEGRACIJA-II

Konačna lista za izbor korisnika projekta za zapošljavanje kod poznatog poslodavca u okviru projekta

Na osnovu člana 34. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, kriterijumima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „REINTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“ u Kruševcu (u daljem tekstu: „Komisija“), Komisija donosi sledeću:

KONAČNU LISTU

ZA IZBOR KORISNIKA PROJEKTA ZA ZAPOŠLJAVANJE KOD POZNATOG POSLODAVCA U OKVIRU PROJEKTA

Lista:

Konačna lista_Nezaposleni – KRUSEVAC_REINTEGRACIJA-II

Preliminarna lista poslodavaca po drugom javnom pozivu za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica korisnika projekta 

Na osnovu člana 32. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Kruševcu (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija na sednici održanoj dana 30.08.2023. godine, donosi sledeću:

PRELIMINARNU LISTU 

POSLODAVACA PO DRUGOM JAVNOM POZIVU ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA KORISNIKA PROJEKTA

Lista:

Preliminarna lista.Poslodavci_REINTEGRACIJA.Krusevac I CIKLUS Drugi javni poziv

Preliminarna lista za izbor korisnika projekta za zapošljavanje kod poznatog poslodavca u okviru projekta

 

Na osnovu člana 34. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Kruševcu (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija donosi sledeću:

 PRELIMINARNU LISTU

ZA IZBOR KORISNIKA PROJEKTA ZA ZAPOŠLJAVANJE KOD POZNATOG POSLODAVCA U OKVIRU PROJEKTA

Lista:

Preliminarna lista za izbor korisnika projekta za zapošljavanje kod poznatog poslodavca u okviru projekta

 

Konačna lista poslodavaca sa prvog javnog poziva za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica korisnika projekta

 

Na osnovu člana 32. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Kruševcu (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija na sednici održanoj dana 15.08.2023. godine, donosi sledeću:

KONAČNU LISTU 

POSLODAVACA SA PRVOG JAVNOG POZIVA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA KORISNIKA PROJEKTA

Lista:

Konačna lista poslodavaca, prvi javni poziv – Reintegracija II

Na Konačnu listu poslodavaca prijavljenih na Prvom javnom pozivu za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica korisnika Projekta, podnosilac prijave može da uloži prigovor Upravnom odboru Inicijative za razvoj i saradnju (IDC), u pisanoj formi, u roku od 8 dana od dana isticanja konačnih lista na zvaničnom sajtu Projekta, (opciono) IDC-a, oglasnim tablama i web prezentacijama korisničkih opština, lokalnih partnera.

Prigovor mora da sadrži: ime, prezime i adresu podnosioca prigovora, razloge zbog kojih se prigovor izjavljuje i potpis podnosioca prigovora.

Prigovor se podnosi predajom pismenog podneska Upravnom odboru Inicijative za razvoj i saradnju (IDC), na adresi Milana Rakića 65a, Zvezdara, Beograd.

O osnovanosti prigovora Upravni odbor odlučuje u skladu sa odredbama ovog Pravilnika i na osnovu podataka navedenih u prigovoru, konkursne dokumentacije, činjeničnog stanja utvrđenog prilikom terenskog obilaska podnosioca zahteva, ukoliko je neophodno, a u roku od 8 dana od dana prijema prigovora.

Nakon razmatranja osnovanosti eventualnih prigovora, Upravni odbor donosi Odluku o prigovoru i istu dostavlja poštanskim putem podnosiocu prigovora u roku od 3 dana od dana kada je Odluka o prigovoru doneta.

Drugi produžetak Prvog javnog poziva za izbor korisnika projekta za zapošljavanje kod poznatog poslodavca u okviru projekta – produžetak

 

Na osnovu člana 42. Pravilnika o izboru korisnika Projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija za izbor korisnika Projekta, raspisuje:

PRVI JAVNI POZIV – PRODUŽETAK

ZA IZBOR KORISNIKA PROJEKTA ZA ZAPOŠLJAVANJE KOD POZNATOG POSLODAVCA  U OKVIRU PROJEKTA

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u okviru Mere A – Ekonomska podrška – Komponenta  KREIRANJE NOVIH RADNIH MESTA , finansiranom od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ).

PRIJAVA SA PRATEĆOM DOKUMENTACIJOM PODNOSI SE LIČNO DO 29.8.2023. DO 15H, U PROSTORIJAMA GRADSKE UPRAVE GRADA KRUŠEVCA, ODELJENJE ZA POSLOVE ODBRANE I VANREDNE SITUACIJE, ČUPIĆEVA 13, KRUŠEVAC.

Sve informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti i telefonskim putem, na telefone Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije Grada Kruševca, 037/447-050 i 060/8355-222.

PRVI JAVNI POZIV – NEZAPOSLENI_REINTEGRACIJA II KRUŠEVAC – DRUGI PRODUŽETAK

Izjava o nezaposlenosti_REINTEGRACIJA II

Izjava o povratničkom statusu_REINTEGRACIJA II

Izjava o pripadnosti Romskoj nacionalnoj manjnin_REINTEGRACIJA II

Prijava na javni poziv_NEZAPOSLENI_REINTEGRACIJA II

Saglasnost na obradu podataka o ličnosti_REINTEGRACIJA

DRUGI JAVNI POZIV za izbor poslodavaca za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih korisnika projekta – produžetak

 

Na osnovu člana 42. Pravilnika o izboru korisnika Projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija za izbor korisnika Projekta u Kruševcu, raspisuje:

PRODUŽETAK DRUGOG JAVNOG POZIVA

ZA IZBOR POSLODAVACA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH KORISNIKA PROJEKTA

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u okviru Mere A – Ekonomska podrška – Komponenta KREIRANJE RADNIH MESTA,  finansiranom od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ).

PRIJAVA SA PRATEĆOM DOKUMENTACIJOM PODNOSI SE LIČNO, U PROSTORIJAMA GRADSKE UPRAVE GRADA KRUŠEVCA, ODELJENJE ZA POSLOVE ODBRANE I VANREDNE SITUACIJE, ČUPIĆEVA 13, KRUŠEVAC RADNIM DANIMA OD 09:00H DO 15:00H, NAJKASNIJE DO 22.08.2023. DO 15:00H.

Sve informacije u vezi sa Javnim pozivom za izbor poslodavaca za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih korisnika projekta mogu se dobiti i telefonskim putem, na telefone Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije Grada Kruševca, 037/447-050 i 060/8355-222.

Tekst javnog poziva i dokumentacija:

Drugi javni poziv – POSLODAVCI_REINTEGRACIJA II -produzeni

Izjava poslodavca o nameri da zaposli radnika_REINTEGRACIJA II

Prijava na javni poziv_POSLODAVCI_REINTEGRACIJA

PRVI JAVNI POZIV za izbor korisnika projekta za zapošljavanje kod poznatog poslodavca u okviru projekta – produžetak

 

Na osnovu člana 42. Pravilnika o izboru korisnika Projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija za izbor korisnika Projekta, raspisuje:

PRVI JAVNI POZIV – PRODUŽETAK

ZA IZBOR KORISNIKA PROJEKTA ZA ZAPOŠLJAVANJE KOD POZNATOG POSLODAVCA  U OKVIRU PROJEKTA

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u okviru Mere A – Ekonomska podrška – Komponenta  KREIRANJE NOVIH RADNIH MESTA , finansiranom od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ).

PRIJAVA SA PRATEĆOM DOKUMENTACIJOM PODNOSI SE LIČNO DO 22.8.2023. DO 15H, U PROSTORIJAMA GRADSKE UPRAVE GRADA KRUŠEVCA, ODELJENJE ZA POSLOVE ODBRANE I VANREDNE SITUACIJE, ČUPIĆEVA 13, KRUŠEVAC.

Sve informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti i telefonskim putem, na telefone Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije Grada Kruševca, 037/447-050 i 060/8355-222.

PRVI JAVNI POZIV – NEZAPOSLENI_REINTEGRACIJA II KRUŠEVAC – PRODUŽETAK

Izjava o nezaposlenosti_REINTEGRACIJA II

Izjava o povratničkom statusu_REINTEGRACIJA II

Izjava o pripadnosti Romskoj nacionalnoj manjnin_REINTEGRACIJA II

Prijava na javni poziv_NEZAPOSLENI_REINTEGRACIJA II

Saglasnost na obradu podataka o ličnosti_REINTEGRACIJA

DRUGI JAVNI POZIV za izbor poslodavaca za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih korisnika projekta

 

Na osnovu člana 42. Pravilnika o izboru korisnika Projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija za izbor korisnika Projekta u Kruševcu, raspisuje:

DRUGI JAVNI POZIV

ZA IZBOR POSLODAVACA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH KORISNIKA PROJEKTA

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u okviru Mere A – Ekonomska podrška – Komponenta KREIRANJE RADNIH MESTA,  finansiranom od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ).

PRIJAVA SA PRATEĆOM DOKUMENTACIJOM PODNOSI SE LIČNO, U PROSTORIJAMA GRADSKE UPRAVE GRADA KRUŠEVCA, ODELJENJE ZA POSLOVE ODBRANE I VANREDNE SITUACIJE, ČUPIĆEVA 13, KRUŠEVAC RADNIM DANIMA OD 09:00H DO 15:00H, NAJKASNIJE DO 15.07.2023. DO 15:00H.

Sve informacije u vezi sa Javnim pozivom za izbor poslodavaca za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih korisnika projekta mogu se dobiti i telefonskim putem, na telefone Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije Grada Kruševca, 037/447-050 i 060/8355-222.

Tekst javnog poziva i dokumentacija:

Drugi javni poziv – POSLODAVCI_REINTEGRACIJA II

Prijava za Drugi javni poziv – POSLODAVCI_REINTEGRACIJA II

PRELIMINARNA LISTA poslodavaca za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica korisnika projekta

 

Na osnovu člana 32. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i nacinu rada Komisije za izbor korisnika projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, u Kruševcu (u daljem tekstu Komisija), Komisija na sednici odrzanoj dana 21.07.2023. godine donosi sledecu:

PRELIMINARNU LISTU ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA KORISNIKA PROJEKTA

PRELIMINARNA LISTA, POSLODAVCI_REINTEGRACIJA II KRUŠEVAC

PRVI JAVNI POZIV ZA IZBOR korisnika projekta za zapošljavanje kod poznatog poslodavca u okviru projekta

 

Na osnovu člana 42. Pravilnika o izboru korisnika Projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija za izbor korisnika Projekta, raspisuje:

PRVI JAVNI POZIV

ZA IZBOR KORISNIKA PROJEKTA ZA ZAPOŠLJAVANJE KOD POZNATOG POSLODAVCA  U OKVIRU PROJEKTA

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u okviru Mere A – Ekonomska podrška – Komponenta  KREIRANJE NOVIH RADNIH MESTA , finansiranom od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ).

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično do 31.7.2023. do 15h, u prostorijama Gradske Uprave Grada Kruševca, Odeljenje za poslove odbrane i vanredne situacije, Čupićeva 13, Kruševac.

Sve informacije u vezi sa Javnim pozivom za izbor poslodavaca za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih korisnika projekta mogu se dobiti i telefonskim putem, na telefone Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije Grada Kruševca, 037/447-050 i 060/8355-222.

PRVI JAVNI POZIV – NEZAPOSLENI_REINTEGRACIJA II KRUŠEVAC

Izjava o nezaposlenosti_REINTEGRACIJA II

Izjava o povratničkom statusu_REINTEGRACIJA II

Izjava o pripadnosti Romskoj nacionalnoj manjnin_REINTEGRACIJA II

Prijava na javni poziv_NEZAPOSLENI_REINTEGRACIJA II

Saglasnost na obradu podataka o ličnosti_REINTEGRACIJA

PRODUŽETAK – PRVI JAVNI POZIV ZA IZBOR POSLODAVACA za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih korisnika projekta

Na osnovu člana 42. Pravilnika o izboru korisnika Projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija za izbor korisnika Projekta u Kruševcu, raspisuje:

PRODUŽETAK PRVOG JAVNOG POZIVA

ZA IZBOR POSLODAVACA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH KORISNIKA PROJEKTA

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u okviru Mere A – Ekonomska podrška – Komponenta KREIRANJE RADNIH MESTA,  finansiranom od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ).

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Gradske uprave grada Kruševca, Odeljenje za poslove odbrane i vanredne situacije, Čupićeva 13, Kruševac radnim danima od 09:00h do 15:00h, najkasnije do 07.07.2023. do 15:00h.

Sve informacije u vezi sa Javnim pozivom za izbor poslodavaca za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih korisnika projekta mogu se dobiti i telefonskim putem, na telefone Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije Grada Kruševca, 037/447-050 i 060/8355-222.

Produžetak – Javni poziv, Kruševac – POSLODAVCI_REINTEGRACIJA II

Prijava na javni poziv, Kruševac_POSLODAVCI_REINTEGRACIJA II

PRVI JAVNI POZIV ZA IZBOR POSLODAVACA za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih korisnika projekta

Na osnovu člana 42. Pravilnika o izboru korisnika Projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija za izbor korisnika Projekta u Kruševcu, raspisuje:

PRVI JAVNI POZIV

ZA IZBOR POSLODAVACA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH KORISNIKA PROJEKTA

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta “REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u okviru Mere A – Ekonomska podrška – Komponenta KREIRANJE RADNIH MESTA,  finansiranom od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ).

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Gradske uprave grada Kruševca, Odeljenje za poslove odbrane i vanredne situacije, Čupićeva 13, Kruševac radnim danima od 09:00h do 15:00h, najkasnije do 27.06.2023. do 15:00h.

Sve informacije u vezi sa Javnim pozivom za izbor poslodavaca za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih korisnika projekta mogu se dobiti i telefonskim putem, na telefone Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije Grada Kruševca, 037/447-050 i 060/8355-222.

Javni poziv, Kruševac – POSLODAVCI_REINTEGRACIJA II

Prijava na javni poziv, Kruševac_POSLODAVCI_REINTEGRACIJA II