DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

Kruševac – dodeljeno 10 grantova za samozapošljavanje

U Kruševcu je dodeljena oprema za pokretanje sopstvenog posla za 10 korisnika projekta Reintegracija II. Vrednost pojedinačnih grantova je više do 3.000,00 eura po korisniku.

Korisnici su pored grantova dobili i mentorsku podršku i savetovanje za što uspešnije obavljanje delatnosti. Takođe, svi korisnici su u svojim aplikacijama iskazali i spremnost da registruju svoje biznise. Ukupno je za ovu komponentu projekta opredeljeno 30.000,00 eura ili nešto više od 3.500.000,00 dinara.

Podržani korisnici su aplicirali sledećim zanimanjima:

  • Automehaničar
  • Foto keramika
  • Proizvodnja metalne galanterije
  • Izrada predmeta od drveta – 2 podržana korisnika
  • Proizvodnja predmeta od drveta
  • Vodoinstalater
  • Stomatolog
  • Krojač
  • Prodaja suvenira

Doprinos razvoju ovih delatnosti podstiče raznovrsnost ponude usluga u zajednici i doprinosi ekonomskom rastu, a ulaganje u lokalno tržište predstavlja ključnu inicijativu usmerenu ka podršci ekonomskom razvoju i socijalnom uključivanju teže zapošljivih grupa. Mali grantovi poput ovih su posebno važni jer omogućavaju fleksibilnost u upotrebi sredstava, prilagođavajući se specifičnim potrebama svakog korisnika i doprinose personalizovanom pristupu podršci i povećavaju šanse za uspeh u poslovanju.

U okviru ekonomske komponente projekta, podržano i zapošljavanje ukupno 16 lica iz teže zapošljivih kategorija, koju su zaposleni na novootvorenim radnim mestima kod ukupno 5 poslodavaca uz podršku poslodavcima kroz grantove za unapređenje procesa ili proširivanje obima proizvodnje. Grantovi su obezbeđeni takođe kroz nabavku nove opreme i mašina, a vrednost grantova koju su poslodavci dobili iznosila je 3.750,00 eura po novootvorenom radnom mestu. Ukupno plasirana sredstva po ovoj liniji podrške su 60.000,00 eura, ili nešto više od 7.000.000,00 dinara.

U okviru projekta dodeljeno je i 18 obuka za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju (pretežno vozača ’’C’’ kategorije), kao i da je održano 122 inkluzivne radionice na kojima je učestvovalo više od 450 dece i mladih. Vrednost ovih aktivnosti je preko 21.000,00 eura, odnosno oko 2.500.000,00 dinara.

Različitim projektnim aktivnostima u Kruševcu podržaće se više od 400 korisnika, u cilju jačanja njihovog ekonomskog i društvenog položaja, i to kroz pakete ekonomske, psihosocijalne i institucionalne podrške. Pored podrške za zapošljavanje nezaposlenih lica iz teže zapošljivih kategorija kod poznatog poslodavca, i podrške kroz obezbeđivanje subvencija za samozapošljavanje, u okviru projekta je obezbeđena i podrška kroz različite poslovne obuka i obuke za prekvalifikacije i dokvalifikacije, ali i podrška deci i mladima kroz realizaciju inkluzivnih radionica, kao i razvoj institucionalnih kapaciteta u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou podrškom za razvoj ili unapređenje socijalnih usluga na lokalu.

Ukupna vrednost porojekta u Gradu Kruševacu iznosi 145.300 eura sa učešćem Grada u iznosu od 15.000 eura. Projekat traje do 30. aprila 2024. godine. Ključni cilj projekta je doprineti održivoj (re)integraciji povratnika i lokalno ugroženog stanovništva u centralnoj i južnoj Srbiji.

Nosilac projekta je nemačka organizacija ASB (Arbeiter-Samariter-Bund), glavni implementacioni partner Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) iz Beograda, a korisnički okruzi na projektu su Pirotski, Rasinski i Raški okrug. Projekat je finansiran sredstvima nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ.