DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

Jačanje kapaciteta ASB Srbija i IDC tima – prvi dan treninga

Tokom prvog dana treninga – „Jačanje kapaciteta ASB Srbija i IDC tima“ slušali smo predavanje o socijalnim uslugama. Marko Milanović, IDEAS uputio je tim u:

  • Standarde za pružanje i osnivanje socijalnih usluga, licenciranje
  • Načine ugovaranja usluga
  • Postupak ostvarivanja prava pred CSR
  • Finansiranje usluga socijalne zaštite
  • Izvore finanisranja
  • Inovativne/inovacione usluge
  • Koje organizacije mogu ostvariti pravo na licencu?

 

U nastavku smo imali priliku da razgovaramo sa gospođom Mirjanom Čolaković, pomoćnicom ministra Sektora za materijalno-finansijske i analitičke poslove u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u delu koji se odnosio na zajedničko programiranje donatorskih i opštinskih budžeta.

                               

Razgovaramo o zajedničkom finansiranju donatorskih projekata između lokalnih samouprava, udruženja i međunarodnih organizacija, a u oblasti socijalnog razvoja.