DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

10 korisnika dobilo grantove – Pirot

U Pirotu je isporučena oprema za samozapošljavanje za 10 korisnika projekta „Reintegracija II – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“.

Korisnici su pored grantova dobili i mentorsku podršku i savetovanje za što uspešnije obavljanje delatnosti. Takođe, svi korisnici su u svojim aplikacijama iskazali i spremnost da registruju svoje biznise. Korisnici će dobiti grantove u vidu opreme, mašina i alata u vrednosti od po više od 350.000 dinara. Podržana će biti sledeća zanimanja u okviru komponente samozapošljavanja:

 • Frizersko kozmetički salon (sa elementima edukativnog centra)
 • Edukativno – obrazovni logocentar
 • Stolarska radionica
 • Online škola jezika
 • Holistički centar – healers hands
 • Podučavanje stranih jezika, prevođenje i kopirajting
 • Kozmetički salon
 • Fotografska radnja
 • Prerada i obrada voća i povrća, obrada i priprema zemljišta za proizvodnju istih
 • Dekoracija i prodaja cveća i balona

Doprinos razvoju ovih delatnosti podstiče raznovrsnost ponude usluga u zajednici i doprinosi ekonomskom rastu, a ulaganje u lokalno tržište predstavlja ključnu inicijativu usmerenu ka podršci ekonomskom razvoju i socijalnom uključivanju teže zapošljivih grupa. Mali grantovi poput ovih su posebno važni jer omogućavaju fleksibilnost u upotrebi sredstava, prilagođavajući se specifičnim potrebama svakog korisnika i doprinose personalizovanom pristupu podršci i povećavaju šanse za uspeh u poslovanju.

 

Dosadašnji rezultati projekta „Reintegracija II“ u Pirotu su:

 • Zaposleno 30 korisnika kod 13 poslodavaca
 • Dodeljeno 15 plastenika u Pirotu i regionu
 • Podržano još 10 korisnika u komponenti samozapošljavanja
 • Organizovane obuke za 26 korisnika u oblasti prekvalifikacija i dokvalifikacija
 • Otvoren Dobrosusedski klub Pirot
 • Održano je više od 197 radionica za više od 350 dece i mladih
 • Održana dva seminara u cilju jačanja socijalnih usluga na lokalu
 • Raspisan javni poziv za podršku socijalnim inicijativama na teritoriji grada Pirota

Različitim projektnim aktivnostima u Pirotu će biti podržano više od 400 korisnika, u cilju jačanja njihovog ekonomskog i društvenog položaja, i to kroz pakete ekonomske, psihosocijalne i institucionalne podrške. Pored podrške za zapošljavanje nezaposlenih lica iz teže zapošljivih kategorija kod poznatog poslodavca, predviđena je podrška kroz obezbeđivanje subvencija za samozapošljavanje, različitih poslovnih obuka i obuka za prekvalifikacije i dokvalifikacije, podrška deci i mladima kroz realizaciju inkluzivnih radionica, ali i razvoj institucionalnih kapaciteta u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou podrškom za razvoj ili unapređenje socijalnih usluga na lokalu.

Ukupna vrednost projekta u Pirotu iznosi 400.000,00 eura, a projekat će trajati do 31. aprila 2025. godine. Informacije o projektnim aktivnostima, otvorenim konkursima i drugo su dostupne na sajtu projekta www.reintegracija.net, ali i Grada Pirota, partnerskih organizacija i udruženja.

Nosilac projekta je nemačka organizacija ASB (Arbeiter-Samariter-Bund), implementacioni partner Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) iz Beograda, a korisnički okruzi na projektu su Pirotski, Rasinski i Raški okrug. U Pirotu lokalni partner je Udruženje Ternipe. Projekat je finansiran sredstvima nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ uz podršku i sufinansiranje Grada Pirota.