DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

TENDER ZA OBEZBEĐIVANJE MATERIJALA/KAPITALNIH DOBARA ZA OSTVARIVANJE PRIHODA

Tender ref.br.: IDC 7-2022/ SUPP T12

TENDER ZA OBEZBEĐIVANJE MATERIJALA / KAPITALNIH DOBARA ZA OSTVARIVANJE PRIHODA

Obaveštavamo Vas da dana 29.12.2023. godine organizacija Inicijativa za razvoj i saradnju objavljuje nabavku za obezbedjivanje materijala/kapitalnih dobara za ostvarivanje prihoda, referentni broj IDC 7-2022/ SUPP T12,  u okviru projekta “RE!NTEGRATE II – Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia”, finansiranog od strane Saveznog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Nemačke (BMZ).

Svi zainteresovani ponuđači mogu uputiti zahtev na memorandumu svoje kompanije za preuzimanje tenderske dokumentacije, na elektronsku poštu procurement@idcserbia.org .

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 29.01.2024. u 12:00 časova.