DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

Rezultati projekta za period Jul 2022. – Jun 2023. godine

Novi Pazar

Tokom prve faze projekta 22 korisnika iz ugroženih kategorija, kao što su povratnici i Romi dobilo je posao. Ovi korisnici su angažovani kod 11 poslodavaca sa sedištem u Novom Pazaru. Da bi podržali poslodavce u unapređenju njihovih poslovanja i stvaranju novih radnih mesta, obezbeđena im je oprema, mašine i materijali u vrednosti od 3750 evra za svako novo otvoreno radno mesto. Ova podrška ima za cilj proširenje kapaciteta ili obima proizvodnje poslovanja, što na kraju dovodi do stvaranja novih radnih prilika.

Takođe su sprovedene inicijative za samozapošljavanje kao deo projekta. Konkretno, 12 korisnika dobilo je donacije sadnog materijala i podržavajuće opreme kako bi započeli ili unapredili proizvodnju i plasman maline.

Pored napora usmerenih na zapošljavanje, projekat se takođe fokusirao na pružanje psihosocijalne podrške. Ukupno su sprovedene 142 inkluzivne radionice za više od 315 učesnika. Važno je napomenuti da je broj učesnika premašio broj prisustva, jer su mnogi pojedinci istovremeno pohađali više programa.

Pirot

U Pirotu je zaposleno 12 korisnika projekta iz teže zapošljivih kategorija. Ovi korisnici su zaposleni kod 6 poslodavaca sa sedištem u Pirotu. Da bi podržali poslodavce u unapređenju njihovih poslovanja i stvaranju novih radnih prilika, dobili su pomoć u vidu opreme, mašina i materijala u vrednosti od 3750 evra za svako novo otvoreno radno mesto. Ova podrška ima za cilj unapređenje poslovnih operacija proširenjem kapaciteta ili obima proizvodnje, što dovodi do stvaranja novih radnih mesta.

Takođe, projekat je fokusiran i na promociju samozapošljavanja. Konkretno, 15 korisnika dobilo je plastenike kako bi započeli poljoprivrednu proizvodnju i stvorili dodatni prihod za svoje porodice.

Pored toga, psihosocijalna podrška je bila sastavni deo projekta. Ukupno je održano 67 radionica za više od 160 učesnika. Polaznici su istovremeno pohađali više programa te je ova brojka veća.

Dimitrovgrad

Ukupno 12 korisnika koji potiču iz teže zapošljivih kategorija stanovništva dobilo je posao u prvoj fazi projekta Reintegracija II. Ovi korisnici su zaposleni kod 3 poslodavca sa sedištem u Dimitrovgradu. Da bi podržali ove poslodavce u unapređivanju njihovih poslovanja i stvaranju novih radnih prilika, dobili su pomoć u vidu opreme, mašina i materijala u vrednosti od 3750 evra za svako novo otvoreno radno mesto.

Ova podrška ima za cilj poboljšanje poslovnih operacija proširenjem kapaciteta ili obima proizvodnje, što na kraju dovodi do otvaranja novih radnih mesta. Osim toga, projekat je fokusiran na promovisanje samozapošljavanja. Konkretno, 15 korisnika dobilo je plastenike kako bi započeli poljoprivrednu proizvodnju i ostvarili dodatni prihod za svoje porodice.

Takođe, projekat je imao za prioritet pružanje psihosocijalne podrške. Ukupno je sprovedena 41 radionica za više od 132 korisnika, a mnogi su pohađali više programa istovremeno te je ova brojka veća.

Sastanak gradova i opština u Novom Pazaru

Sastanak gradova i opština održan je u Novom Pazaru, u foajeu Kulturnog centra Novi Pazar. Cilj sastanka bio je predstavljanje ekonomskih, socijalnih i turističkih kapaciteta grada predstavnicima lokalnih vlada, centara za socijalni rad i udruženja građana iz Kruševca, Pirota i Dimitrovgrada, u okviru projekta Reintegracija II.

Gosti su uključivali predstavnike učestvujućih gradova i opština, kao i implementacioni tim projekta Reintegracija II. Toplo su dočekani od strane gradonačelnika Nihata Biševca, Regionalne razvojne agencije Sandžaka SEDA i Turističke organizacije Novi Pazar. Tokom događaja, razgovarali smo o napretku koji je postignut kao i potencijalima grada Novog Pazara i prilikama za dalju saradnju.

Okrugli sto pod nazivom „Razvoj prihvatilišta za decu u Novom Pazaru“

Održan je okrugli sto pod nazivom „Razvoj prihvatilišta za decu u Novom Pazaru“ u Regionalnom centru za inovacije i startapove u Novom Pazaru. Na skupu su prisustvovali predstavnici lokalnih vlada, institucija socijalne zaštite i udruženja građana iz Kruševca, Pirota, Dimitrovgrada, Tutina, Sjenice, Ivanjice, Raške, Kragujevca, Beograda i Novog Pazara.

Cilj događaja bio je razmotriti potrebe, izazove i planove za unapređenje socijalnih usluga, posebno u vezi sa uspostavljanjem prihvatilišta za decu i mlade u Novom Pazaru. Učesnici su razmenili iskustva i delili rezultate u ovoj oblasti, fokusirajući se na teme kao što su planiranje, finansiranje, zakonska regulativa i operativna iskustva postojećih prihvatilišta.

Nakon diskusije na okruglom stolu, gosti su posetili Dnevni boravak za decu, mlade i odrasle ometene u razvoju – Novi Pazar. Tokom posete, imali su priliku da saznaju više o aktivnostima centra, planovima za razvoj i potencijalnim oblastima saradnje.