DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

Prezentacija javnog poziva za poslodavce, Pirot

U utorak 29.11.2022. godine u u prostorijama Velike sale Skupštine grada Pirota održana je prezentacija javnog poziva za izbor poslodavaca za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih korisnika projekta “Reintegracija – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,

Prisutni su imali priliku da dobiju detaljne informacije o javnom pozivu, uslovima i postupku odobravanja i realizacije subvencije, ali i pravima i obavezama koje će definisati potencijalni ugovor o dodeli subvencije.

Dodela podrške u okviru ove komponente Projekta, odvija se u dva paralelna i usko vezana procesa, pri čemu će se u okviru jednog procesa izabrati poslodavci, a u drugom nezaposlena lica. Uslov za podršku će biti kompatibilinost korisnika selektovanih u ova dva procesa.

Subvencija poslodavcu se obezbeđuje kroz nabavku opreme, mašina i materijala, u visini do 3.750,00 evra po zaposlenom na novootovrenom radnom mestu.

Javni poziv je otvoren do 06.12.2022. godine u 16h, prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama dobrosusedskog kluba Pirot, Dragoljuba Milenkovića 16 (zgrada Omladinskog stadiona), 18300 Pirot, lokal br. 1.

Kontakt osoba – Vladimir Kostić, 0621171509, Dobrosusedski klub Pirot, email adresa vlada.kostic565@gmail.com i info@reintegracija.net.

Link ka javnom pozivu – https://reintegracija.net/pirot-javni-poziv-za-poslodavce/