DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

Odluka o dodeli podrške kroz obezbeđivanje obuka za prekvalifikacije i dokvalifikacije

Na osnovu člana 42. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Kruševcu (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija donosi sledeću:

ODLUKU

O DODELI PODRŠKE KROZ OBEZBEDJIVANJE OBUKA ZA PREKVALIFIKACIJE I DOKVALIFIKACIJE

U skladu sa Konačnom listom korisnika projekta za obezbedjivanje obuka za prekvalifikacije i dokvalifikacije, Komisija odobrava podršku sledećim licima:

Odluka:

Odluka o dodeli podrške – Prekvalifikacije i dokvalifikacije_Kruševac_REINTEGRACIJA II

Konačna lista korisnika za podršku kroz obezbeđivanje obuke za prekvalifikacije i dokvalifikacije

Na osnovu člana 32. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Kruševcu (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija na sednici održanoj dana 11.09.2023. godine, donosi sledeću:

                     KONAČNU LISTU

KORISNIKA ZA PODRŠKU KROZ OBEZBEĐIVANJE OBUKE ZA PREKVALIFIKACIJU I DOKVALIFIKACIJU

Lista:

Konačna lista prekvalifikacije i dokvalifikacije_Kruševac_REINTEGRACIJA II

Preliminarna lista korisnika za podršku kroz obezbeđivanje obuke za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju                                                                       

Na osnovu člana 32. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA II – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u Kruševcu (u daljem tekstu: “Komisija”), Komisija na sednici održanoj dana 30.08.2023. godine, donosi sledeću:

                     PRELIMINARNU LISTU 

KORISNIKA ZA PODRŠKU KROZ OBEZBEĐIVANJE OBUKE ZA PREKVALIFIKACIJU I DOKVALIFIKACIJU

Lista:

Preliminarna lista.Prekvalifikacije i dokvalifikacije_REINTEGRACIJA.Krusevac I CIKLUS

Četvrti Produžetak Prvog javnog poziva za izbor korisnika za prekvalifikacije i dokvalifikacije

Na osnovu člana 42. Pravilnika o izboru korisnika Projekta “RE!INTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija za izbor korisnika Projekta, raspisuje:

ČETVRTI PRODUŽETAK PRVOG JAVNOG POZIVA

ZA IZBOR KORISNIKA ZA PREKVALIFIKACIJE I DOKVALIFIKACIJE

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta “RE!INTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u okviru Mere A – Ekonomska podrška – Komponenta PREKVALIFIKACIJE I DOKVALIFIKACIJE , finansiranom od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ).

PRIJAVA SA PRATEĆOM DOKUMENTACIJOM PODNOSI SE LIČNO, U PROSTORIJAMA GRADSKE UPRAVE GRADA KRUŠEVCA, ODELJENJA ZA POSLOVE ODBRANE I VANREDNE SITUACIJE, ČUPIĆEVA 13, KRUŠEVAC, DO 29.08.2023. OD 09:00 DO 15:00H.

Sve informacije u vezi sa Javnim pozivom za izbor korisnika za prekvalifikacije i dokvalifikacije mogu se dobiti i telefonskim putem, na telefone Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije Grada Kruševca, 037/447-050 i 060/8355-222.

JAVNI POZIV PiD_REINTEGRACIJA II _četvrti produžetak

Prijava na javni poziv_PiD_REINTEGRACIJA II

Izjava o nezaposlenosti_REINTEGRACIJA II

Izjava o povratničkom statusu_REINTEGRACIJA II

Izjava o pripadnosti Romskoj nacionalnoj manjnin_REINTEGRACIJA II

Saglasnost na obradu podataka o ličnosti_REINTEGRACIJA

Produžetak Prvog javnog poziva za izbor korisnika za prekvalifikacije i dokvalifikacije

Na osnovu člana 42. Pravilnika o izboru korisnika Projekta “RE!INTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija za izbor korisnika Projekta, raspisuje:

PRODUŽETAK PRVOG JAVNOG POZIVA

ZA IZBOR KORISNIKA ZA PREKVALIFIKACIJE I DOKVALIFIKACIJE

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta “RE!INTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u okviru Mere A – Ekonomska podrška – Komponenta PREKVALIFIKACIJE I DOKVALIFIKACIJE , finansiranom od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ).

PRIJAVA SA PRATEĆOM DOKUMENTACIJOM PODNOSI SE LIČNO, U PROSTORIJAMA GRADSKE UPRAVE GRADA KRUŠEVCA, ODELJENJA ZA POSLOVE ODBRANE I VANREDNE SITUACIJE, ČUPIĆEVA 13, KRUŠEVAC, DO 22.08.2023. OD 09:00 DO 15:00H.

Sve informacije u vezi sa Javnim pozivom za izbor korisnika za prekvalifikacije i dokvalifikacije mogu se dobiti i telefonskim putem, na telefone Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije Grada Kruševca, 037/447-050 i 060/8355-222.

JAVNI POZIV PiD_REINTEGRACIJA II produzeni 2

Prijava na javni poziv_PiD_REINTEGRACIJA II

Izjava o nezaposlenosti_REINTEGRACIJA II

Izjava o povratničkom statusu_REINTEGRACIJA II

Izjava o pripadnosti Romskoj nacionalnoj manjnin_REINTEGRACIJA II

Saglasnost na obradu podataka o ličnosti_REINTEGRACIJA

Drugi Produžetak Prvog javnog poziva za izbor korisnika za prekvalifikacije i dokvalifikacije

Na osnovu člana 42. Pravilnika o izboru korisnika Projekta “RE!INTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija za izbor korisnika Projekta, raspisuje:

DRUGI PRODUŽETAK PRVOG JAVNOG POZIVA

ZA IZBOR KORISNIKA ZA PREKVALIFIKACIJE I DOKVALIFIKACIJE

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta “RE!INTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u okviru Mere A – Ekonomska podrška – Komponenta PREKVALIFIKACIJE I DOKVALIFIKACIJE , finansiranom od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ).

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Gradske uprave grada Kruševca, Odeljenje za poslove odbrane i vanredne situacije, Čupićeva 13, Kruševac radnim danima od 09:00h do 15:00h, najkasnije do 15.08.2023. do 15:00h.

Sve informacije u vezi sa Javnim pozivom za izbor korisnika za prekvalifikacije i dokvalifikacije mogu se dobiti i telefonskim putem, na telefone Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije Grada Kruševca, 037/447-050 i 060/8355-222.

Drugi produžetak Javnog poziva_PiD_REINTEGRACIJA II

Prijava na javni poziv_PiD_REINTEGRACIJA II

Izjava o nezaposlenosti_REINTEGRACIJA II

Izjava o povratničkom statusu_REINTEGRACIJA II

Izjava o pripadnosti Romskoj nacionalnoj manjnin_REINTEGRACIJA II

Izjava poslodavca o nameri da zaposli radnika_REINTEGRACIJA II

Saglasnost na obradu podataka o ličnosti_REINTEGRACIJA

Produžetak Prvog javnog poziva za izbor korisnika za prekvalifikacije i dokvalifikacije

Na osnovu člana 42. Pravilnika o izboru korisnika Projekta “RE!INTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija za izbor korisnika Projekta, raspisuje:

PRODUŽETAK PRVOG JAVNOG POZIVA

ZA IZBOR KORISNIKA ZA PREKVALIFIKACIJE I DOKVALIFIKACIJE

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta “RE!INTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u okviru Mere A – Ekonomska podrška – Komponenta PREKVALIFIKACIJE I DOKVALIFIKACIJE , finansiranom od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ).

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Gradske uprave grada Kruševca, Odeljenje za poslove odbrane i vanredne situacije, Čupićeva 13, Kruševac radnim danima od 09:00h do 15:00h, najkasnije do 31.07.2023. do 15:00h.

Sve informacije u vezi sa Javnim pozivom za izbor korisnika za prekvalifikacije i dokvalifikacije mogu se dobiti i telefonskim putem, na telefone Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije Grada Kruševca, 037/447-050 i 060/8355-222.

Produžetak Javni poziv_PiD_REINTEGRACIJA II

Prijava na javni poziv_PiD_REINTEGRACIJA II

Izjava o nezaposlenosti_REINTEGRACIJA II

Izjava o povratničkom statusu_REINTEGRACIJA II

Izjava o pripadnosti Romskoj nacionalnoj manjnin_REINTEGRACIJA II

Izjava poslodavca o nameri da zaposli radnika_REINTEGRACIJA II

Saglasnost na obradu podataka o ličnosti_REINTEGRACIJA

Prvi javni poziv za izbor korisnika za prekvalifikacije i dokvalifikacije

Na osnovu člana 42. Pravilnika o izboru korisnika Projekta “RE!INTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”, Komisija za izbor korisnika Projekta, raspisuje:

PRVI JAVNI POZIV

ZA IZBOR KORISNIKA ZA PREKVALIFIKACIJE I DOKVALIFIKACIJE

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta “RE!INTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  u okviru Mere A – Ekonomska podrška – Komponenta PREKVALIFIKACIJE I DOKVALIFIKAICJE , finansiranom od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ). 

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Gradske uprave grada Kruševca, Odeljenje za poslove odbrane i vanredne situacije, Čupićeva 13, Kruševac radnim danima od 09:00h do 15:00h, najkasnije do 27.06.2023. do 15:00h.

Sve informacije u vezi sa Javnim pozivom za izbor korisnika za prekvalifikacije i dokvalifikacije mogu se dobiti i telefonskim putem, na telefone Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije Grada Kruševca, 037/447-050 i 060/8355-222.

Javni poziv_PiD_REINTEGRACIJA II

Prijava na javni poziv_PiD_REINTEGRACIJA II

Izjava o nezaposlenosti_REINTEGRACIJA II

Izjava o povratničkom statusu_REINTEGRACIJA II

Izjava o pripadnosti Romskoj nacionalnoj manjnin_REINTEGRACIJA II

Izjava poslodavca o nameri da zaposli radnika_REINTEGRACIJA II

Saglasnost na obradu podataka o ličnosti_REINTEGRACIJA