DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

Isporučena oprema za korisnike u Pirotu – Reintegracija II

Tokom proteklih dana isporučena je oprema za korisnike u okviru projekta Reintegracija II.

Plastenici sa pratećom opremom isporučeni su u Pirotu i okolini, a od 15 korisnika više od 40% su žene. Na ovaj način trudimo se da doprinesemo jačanju korisničkih domaćinstava koji će uzgajanjem povrća, voća i lekovitog bilja uspeti da ostvare dodatan prihod za svoje porodice.

Svi korisnici su prošli sveobuhvatne biznis obuke koje su uključivale edukaciju o plasteničkoj proizvodnji i plasmanu proizvoda na tržište kao i obuku o upravljanju seoskim domaćinstvom.

Projekat „Reintegracija II – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“ finansiran je od strane Saveznog ministarstva za razvoj i saradnju Savezne Republike Nemačke – BMZ. Nosilac projekta je ASB, implementacioni partner IDC – Inicijativa za razvoj i saradnju, a korisnički regioni su – Pirotski, Rasinski i Raški.