DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

AKTUELNO

INFORMIŠITE SE >

DALJA PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U SRBIJI

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

CURRENT

GET INFORMED >

Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia

Prvi javni poziv za izbor korisnika projekta za zapošljavanje kod poznatog poslodavca, Dimitrovgrad

Komisija za izbor korisnika u okviru projekta “Reintegracija II – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” donela je odluku o raspisivanju Javnog poziva za zapošljavanje. Tekst javnog poziva sa pojašnjenim detaljima i uslovima konkursa kao i prijavni formular se nalaze na linkovima niže.

Javni poziv je otvoren od 30.12.2023. godine, a prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, preko pisarnice opštine Dimitrovgrad, Balkanska 2, 18.320 Dimitrovgrad (kontakt osoba Saša  Mančev – kancelarija Klera), najkasnije do 31.1.2023. do 16:00h.

Javni poziv nezaposleni – poznati poslodavac, Dimitrovgrad – Reintegracija II

Izjava o nezaposlenosti_REINTEGRACIJA II

Izjava o povratničkom statusu_REINTEGRACIJA II

Izjava o pripadnosti Romskoj nacionalnoj manjnin_REINTEGRACIJA II

Prijava na javni poziv_NEZAPOSLENI_REINTEGRACIJA II

Saglasnost na obradu podataka o ličnosti_REINTEGRACIJA

Preliminarna lista poslodavaca –  Samozapošljavanje, Reintegracija II, Dimitrovgrad

Komisija za izbor korisnika u okviru projekta “Reintegracija II – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” donela je o preliminarnoj listi poslodavaca u okviru projekta.

Na Preliminarnu Listu Poslodavaca za dodelu subvenciju za zapošljavanje nezaposlenih lica korisnika Projekta, podnosilac prijave može da uloži prigovor Komisiji, u pisanoj formi, u roku od 8 dana od dana isticanja preliminarnih lista na zvaničnom sajtu Projekta, (opciono) IDC-a, oglasnim tablama i web prezentacijama korisničkih opština, lokalnih partnera.

Prigovor mora da sadrži: ime, prezime i adresu podnosioca prigovora, razloge zbog kojih se prigovor izjavljuje i potpis podnosioca prigovora.

Prigovor se podnosi predajom pisanog podneska Komisiji predajom na šalteru pisarnice Opštine Dimitrovgrad, Balkanska 2, 18320 Dimitrovgrad.

O osnovanosti prigovora Komisija odlučuje u skladu sa odredbama ovog Pravilnika i na osnovu podataka navedenih u prigovoru, konkursne dokumentacije, činjeničnog stanja utvrđenog prilikom terenskog obilaska podnosioca zahteva, ukoliko je neophodno, a u roku od 8 dana od dana prijema prigovora.

Nakon razmatranja osnovanosti eventualnih prigovora, Komisija donosi Odluku o prigovoru i istu dostavlja poštanskim putem podnosiocu prigovora u roku od 3 dana od dana kada je Odluka o prigovoru doneta.

Preliminarna lista poslodavaca, Dimitrovgrad – Reintegracija II

Javni poziv za poslodavce, produžetak, Dimitrovgrad – Reintegracija II

Komisija za izbor korisnika u okviru projekta “Reintegracija II – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” donela je odluku o produžetku Javnog poziva za poslodavce. Tekst javnog poziva sa pojašnjenim detaljima i uslovima konkursa kao i prijavni formular se nalaze na linkovima niže.

Javni poziv je otvoren od 22.11.2022. godine, a prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, preko pisarnice opštine Dimitrovgrad, Balkanska 2, 18.320 Dimitrovgrad (kontakt osoba Saša  Mančev – kancelarija Klera), najkasnije do 16.12.2022. do 15:00h.

Javni poziv za poslodavce, Dimitrovgrad – Reintegracija II

Prijava za javni poziv za poslodavce, Dimitrovgrad – Reintegracija II